Fornorskning blir pensum

For mange vekker fornorskningsprosessen sure minner. Det gjør den vonde tiden for Laila Somby Sandvik. Nå blir forsnorskningstiden pensum.

Alle norske grunnskoleelever skal få lære om fornorskning.

En av dem som ikke minnes fornorskningstiden med glede, er tidligere rådgiver for barneombudet, Laila Somby Sandvik.

– Samisk var ikke noe verdt, det var med norsk vi skulle ut i verden, forteller hun.

Veldig glad for nyheten

En utvidelse i undervisningsplanen for grunnskoler og videregående skoler, som offentliggjøres i neste uke, forplikter opplæring om fornorskningen til alle norske skoleelever.
Tidligere medlem av Sametingsrådet, Laila Susanne Vars, er meget glad for denne avgjørelsen.


– Jeg er veldig, veldig glad for at departementet nå har godkjent det Sametingsrådet besluttet i april. Dette er en historisk hendelse, uttaler en tydelig berørt Vars.

Vars mener at for de som bryr seg om samfunnssaker og utdanning i Sápmi, kan virkelig glede seg over dette.

Samisk var forbudt frem til slutten av 1960

Det var på slutten av 1800-tallet at forbudet mot å snakke samisk på skolen ble innført. Bare norsk skulle anvendes. Barn som ikke kunne ett ord norsk måtte blant annet lære seg fraser utenat på et språk de ikke skjønte.

Laila Somby Sandvik

Laila Somby Sandvik håper den nye undervisningsplanen vil gi mer forståelse for samer i det norske samfunnet.

Foto: Gunnar Tjikkom / NRK

De fleste av dem ble sendt på internat, og mange vokste opp mer som institusjonsbarn, enn som barn av sine foreldre.

Fornorskningsprosessen varte helt til slutten av 1960-tallet.

Tror på bedre tider

Somby Sandvik tror på at det nå er bedre tider i vente.

– Jeg tenker at det nå vil bli en bedre forståelse for oss i det norske samfunnet. Kanskje vi ikke blir oppfattet som så rare og eksotiske lenger, men som medborgere.