Hopp til innhold

Opplever hets på TikTok: – Jeg slutter ikke på grunn av det

På TikTok har hun millioner av visninger. Humor og innblikk i samisk ungdomskultur er hennes suksessoppskrift, men bak suksessen ligger også hets og uvitenhet.

Anne Ragnhild Porsanger

Brukeren «anneragnhild» har nesten 2 millioner visninger. Som lærerstudent forstår hun viktigheta av å snakke om samehets.

Foto: Privat

– Jeg lager Tiktoker kun for min egen og mine venners skyld, forteller Anne Ragnhild Porsanger (26). Videoene hennes viser ofte koftekledde samer, deler av samiske festivaler og ting hun synes er gøy.

@anneragnhild

mmm tacobaguette

♬ Tv - Naod

Hets og trusler

Det finnes også en bakside. Hver gang hun legger ut en video, risikerer hun at det legges igjen hetsende kommentarer, og i verste fall indirekte trusler.

– Den verste kommentaren som jeg har sett er «Kunne ikke Breivik ventet litt?» Det er ganske ille når kommentaren mener at det samer burde være drept i en terrorhandling, sier hun.

En kommentar lagt igjen på en video av dansende samer på Annes Tiktok.

Kommentaren ble lagt igjen på en video Anne la ut av dansende samer på en festival.

Kommentaren hun sikter til ble lagt igjen på en video med over 160.000 visninger. I videoen har hun filmet koftekledde samer som danser under en konsert.

Anne Ragnhild er ikke den eneste som har opplev samehets. Forskning viser at 3 av 4 unge samer opplever samehets. I Tromsø har det vært opprop mot samehets.

Anne Ragnhild Porsanger

– Jeg kan jo ikke slutte på grunn av ekle kommentarer, sier Anne.

Foto: Håkon Mudenia

Hva tror du må til for at slike holdninger forsvinner?

– Jeg, Anne Ragnhild Porsanger, må fortsette å lage TikTok-videoer, sier hun ironisk mens hun ler. – Nei da, jeg tuller. Jeg tror en del av ansvaret for å få bort slike kommentarer ligger hos staten, og spesielt skolen.

Ikke tåle, men takle

– Først vil jeg si at synes det er flott at hun viser frem kulturen, men forferdelig at det skal føre til at noen utsetter henne for hets, sier Mariette Lobo, som jobber daglig mot diskriminering.

Mariette Lobo, seniorrådgiver hos Likestilling og diskrimineringsombudet

Mariette Lobo er seniorrådgiver ved Likestillings- og diskrimineringsombudet og har noen råd til hvordan man best kan takle hets på sosial medier.

Foto: Thomas B Eckhoff / Thomas Eckhoff

– Det er alvorlig når hets rammer en enkeltperson som er samisk, men vi må være klar over at det samtidig rammer samer som gruppe.

Hvordan kan man best takle hets på sosiale medier?

Man skal ikke tåle det. Man skal takle det. Det er viktig å dokumentere det, slik at man kan anmelde det. Du kan også kontakte LDO (ekstern lenke) eller andre organisasjoner for å få hjelp og råd til hva man kan gjøre.

NRK forklarer

Hvorfor blir samer hetset?

En teori er at gamle fordommer og usannheter om samer har overlevd gjennom generasjoner. Fortsatt har mange liten kunnskap om hvordan samer lever i dag.

Hva er egentlig samehets?

Det kan være ondsinnet og usaklig oppførsel mot noen, bare fordi de er samer. Våren 2019 ble en mann dømt for å hetse samer i et kommentarfelt på Facebook.

Hvor opplever samer dette?

Der man synlig viser at man er same: På skolen, i arbeidslivet og i lokalsamfunnet. Mange har møtt krenkelser i møte med det offentlige, på internett, i butikken eller på restaurant.

Hvor vanlig er samehets?

Samer blir mye oftere diskriminert enn nordmenn. Som same har du fire ganger så høy risiko for å oppleve diskriminering som majoritetsbefolkningen.

Kan noen utsettes for vold fordi de er samer?

Ja, samiske menn har dobbelt så høy risiko for å utsettes for vold som majoritetsnordmenn. En undersøkelse viste at 49 prosent av samiske kvinner har vært utsatt for vold.

Hva kan du gjøre hvis du oppdager eller selv utsettes for samehets?

Ta problemet seriøst. Si i fra hva som ikke er greit. Rapporter inn til ledelse på skole eller arbeidsplass, og krev at handlingene følges opp. Åpenhet hjelper!

Har du opplevd samehets?

Ja
67%
Nei
33%

405 stemmer

Hva kan man gjøre om man opplever grov hets eller trusler?

– Jeg ville kontaktet politiet, og eventuelt anmeldt det. Politiets nettpatrulje kan nok være til hjelp.

Har ikke anmeldt

Anne Ragnhild vil ikke anmelde kommentaren.

– Jeg er ikke noe offer, og jeg tviler på at det ville hatt noen konsekvens. Jeg vil aldri slutte å bruke kofta eller å lage Tiktoker.

–For det er liksom en del av meg. Jeg er Anne, jeg bruker kofte og jeg lager Tiktoker.

Anne Ragnhild Porsanger.

Kofta er en del av meg, sier Anne.

Hvorfor fortsetter du å legge ut tiktoker selv om du vet at det kan komme hets?

Jeg får også mye mer positive kommentarer enn negative, sier Anne.

– Vi kan jo ikke bare slutte med det vi gjør selv om man risikerer å oppleve hat. Vi samer er ganske vant til å få slike kommentarer, avslutter hun.

Korte nyheter

 • Edtjieh bussem Altaste Oslose vuejieh

  Jirreden aereden tsåahka uktsie Per Aslak Luuso jïh gøøkte jeatja aelkieh bussem Altaste vuejieh. Dah edtjieh Oslose vuejedh dan åvteste dah sijhtieh almetjh viehkiedidh daelie gosse SAS ij haelehth.

  – Tjuerieh viehkiedidh gosse maehtieh, Luuso jeahta.

  Daelie gosse SAS streike åtna, gellie giertieh ij haelehth. Gellie almetjh daelie Luusose ringkieh dan åvteste dah sijhtieh meatan bussesne årroeh. Gellie aaj sijhtieh Osloste Altase dan mænngan dåeriedidh.

  Luuso ussjede dah akte dygne nuhtjieh Oslose, gosse dah leah golme vuejiji. ‘

  Lohkh vielie daaroen gïelesne daesnie:

 • Sámi magasiidna er konkurs

  Selskapet bak blant annet Sámi magasiidna isámi. Press AS ble i dag slått konkurs i Indre og Østre Finnmark tingrett. Det var to tidligere ansatte som begjærte selskapet konkurs skriver iFinnmark.

  – Vi er fremdeles på god fot, og vi har ingenting å skvære opp. Vi er nok alle lei oss for at dette ikke gikk, sier daglig leder og styreleder Jan Skoglund Paltto til iFinnmark.

  Rett før nyttår ble det klart at pressestøtten til magasinet sto i fare, og Paltto opplyste for sorenskriver Finn-Arne Schanche Selfors i dag at det nå er en gjeld på om lag fem millioner kroner. 4,4 millioner av disse er til Medietilsynet som har blitt krevd tilbakebetalt. Tilbakebetalingen kommer som følge av at Medietilsynet ikke mener magasinet oppfylte kravet om 48 årlige utgaver.

  Selskapet blir ansett som insolvent.

  Sámi ođasmagasiidna
  Foto: Fotomontasje: Medietilsynet