Hopp til innhold

Oljefondets etikk gjennomgås – vet ikke om det blir fokus på urfolk

Sametinget mener at urfolk ikke blir godt nok ivaretatt.

Ola Mestad sitter i en rødsofa

UTVALGSLEDER; Professor Ola Mestad leder et regjeringsoppnevnt utvalg som skal revidere Oljefondets etikkregler for når det er etisk å investere, eller ikke. Han vil foreløpig ikke svare på spørsmål om urfolksrett vil bli vurdert.

Foto: Carl-Gøran Larsson / NRK

Et eget utvalg utnevnt av regjeringen skal gjennomgå de etiske retningslinjene til Oljefondet, eller Statens pensjonsfond utland, som det egentlig heter.

– Det er for tidlig å si noe om urfolksrett blir del av arbeidet, sier lederen av arbeidet.

Utvalget ble oppnevnt i april i år, men det er foreløpig uklart om de vil gå inn på temaet urfolksrett.

Blant annet har Sametinget kritisert og mener det er manglende fokus på urfolksrett i Oljefondet.

– For tidlig å svare

– Det for tidlig å svare særlig presist på hva utvalget vil jobbe med, for det har ennå ikke hatt sitt første møte. Foreløpig kan jeg ikke gjøre annet enn å vise til mandatet for vårt utvalg, skriver professor Ola Mestad i en e-post til NRK Sápmi.

Grunnlovsseminar på Universitetet i London

BRED ERFARING; Ola Mestad (stående) har erfaring som tidligere leder av Etikkrådet for Statens Pensjonsfond (Oljefondet) fra 2010–2014. Han er jusprofessor med forskningsområder som inkluderer rettshistorie, petroleumsrett og europarett. Her er han på et grunnlovsseminar i London i 2014.

Foto: øa/P2/Museum

Jusprofessor Ola Mestad er utnevnt som utvalgets leder av regjeringen.

Urfolksrettigheter er menneskerettigheter som handler om urfolk eller er relevante for urfolk.

Det er dagens etikkråd som vurderer om de etiske retningslinjene blir fulgt under investeringer som blir gjort via Oljefondet i utenlandske selskap.

Og det er disse reglene som nå skal gjennomgås og revideres av utvalget som Mestad nå leder.

File photo of a worker unloading palm fruit at a palm oil plantation in Peat Jaya, Jambi province on the Indonesian island of Sumatra

PALMEOLJE MOTSTAND; Siden 2012 har Oljefondet solgt seg ut av 34 palmeoljeselskaper. Her ble også urfolksrett brukt som argumenter. Bildet er av arbeidere som lesser av palmeoljefrukt i Peat Jaya, Jambiprovinsen på Sumatra i Indonesia.

Foto: Antara Foto / Reuters

– Se på alle forslag

Han utdyper i e-post til NRK at utvalget generelt skal se på alle forslag som har vært fremme om endringer av mandat.

Mandatet er blant annet å se på;

 • Om det er behov for å endre retningslinjene for observasjon og utelukkelse, herunder om enkelte kriterier bør tas ut eller nye tas inn.
 • Bruken av virkemidler og effekten av dem.
 • Om dagens virkemidler bryter med anerkjente internasjonale konvensjoner og etiske standarder og i land med svak informasjonstilgang.

Men urfolksrett er det fremdeles for tidlig å si noe om, ifølge Mestad.

Lederen for utvalget skriver at spørsmålene om urfolksrett er viktige, selv om han ikke vil si om dette blir en del av utvalgets arbeid fremover.

– Takk for viktige spørsmål, skriver Ola Mestad til NRK.

Han skriver at det er for tidlig å svare på spørsmålene og henviser videre til dagens etiske råd for svar på dagens situasjon der.

Ingen kontakt om etikk

Sametinget vil gjerne være med å påvirke, men får ingen stående invitasjoner.

Sametingsråd Silje Karine Muotka i Sametinget sier at hun ikke kjenner til at de har fått noen henvendelser om en systematisk gjennomgang av etikk fra hverken Norges Bank Investment Management (NBIM), etikkrådet eller det nye utvalget som skal revidere de nye retningslinjene.

Sametingsrådet, sámediggeráđđi

INGEN ETISK KONTAKT; Silje Karine Muotka sitter i Sametingsrådet. Her er hun som nr. 2 fra høyre. I midten står Sametingspresident Aili Keskitalo.

Foto: Dan Robert Larsen / NRK

– Urfolksperspektivet er usynliggjort slik det ofte er. Men vi ønsker å være positive og bidra her, sier Silje Karine Muotka til NRK Sápmi.

Hun inviterer dermed seg selv og Sametinget til en dialog med både utvalget som skal revidere etikkreglene og Norges Bank Investment Management.

Her er spørsmålene

Spørsmålene fra NRK til Ola Mestad som han ikke har kunnet besvare er disse;

 • Vil utvalget som du leder ha et fokus på urfolksrett spesielt – i så fall hvorfor eller hvorfor ikke?
 • Kan du utdype hva utvalget vil gjøre for å sikre at også urfolksrett blir ivaretatt under gjennomgåelse av de etiske retningslinjene?
 • Har noen i utvalget kunnskaper om urfolksrett spesielt, eventuelt hvem?
 • Vil utvalget ha kontakt med utenforstående miljøer/urfolksmiljøer, som for eksempel Sametinget, i gjennomgåelsen av etiske retningslinjer?

Korte nyheter

 • EU-forskarar: Global varmerekord blei slått på søndag

  Den globale snittemperaturen søndag var den høgste som er registrert nokosinne, ifølge foreløpige tal frå klimaovervakingstenesta til EU. Det melder NTB.

  Førre tilsvarande rekord blei sett i fjor, og fekk truleg berre stå i litt over eit år.

  Marginane for å slå varmerekorden er små, men klimaovervakingstenesta C3S stadfestar til Reuters at rekorden vart slått.

 • Várrehus runta dásis Finnmárkkus

  Les på norsk.

  Meteorologat leat ođasmahttán vuovde- ja daŋasbuollin várrehusa Romssas ja Finnmárkkus.

  Várrehus lea dál runta dásis Finnmárkkus.

  – Unnán dahje ahte ii obanassiige leat arvi guhkes áigodagaid čuohcá eanadahkii. Oarjjabealde lea báikkálaš vuovde- ja daŋasbuollinvárra goikes guovlluin. Nuortan lea báikkálaččat stuorra várra, čállet dieđáhusas.

  Várrehus leamaš fiskes dásis suoidnemánu 21. beaivvi rájes.