Hopp til innhold

Mindre is i Arktis

Det er lav arktisk isutbredelse og rekordlite isvolum før smeltesesongen 2011.

Arktisk is, Grønland
Foto: MICHAEL STUDINGER / Afp

Mars 2011 hadde den nestlaveste isutbredelse siden satellitmålingene begynte i 1979.

Beregninger viser også at isvolumnet for årstiden nå er lavere enn noensinne. Det skriver DMI på sin hjemmeside.

Havisen i Arktis vokser og skrumper i takt med årstidene. Isen når normalt sin største utbredelse på omkring 15 millioner kvadratkilometer i starten av mars, mens minimum på omkring 5 millioner kvadratkilometer ligger i september.

I 2011 toppet isdekket som forventet den 7. mars. Deretter fulgte en lang periode med et stort sett konstant isdekke, men nå har smeltesesongen startet.

Lav vinterutbredelse

– I fjor år toppet isdekket rekordsent; det var først i slutten av mars, hvor vi opplevde en kort periode med nesten normalt isdekke. Siden droppet is-arealet til lave verdier på cirka 1 million kvadratkilometer under normalen i løpet av hele sommeren, høsten og vinteren, forklarer isforsker og ph.d. Rasmus Tonboe til DMI.

Etter den rekordlave isutbredelsen i sommeren 2007 er mye av den tykke, gamle isen erstattet av tynnere og nydannet is om vinteren. Om sommeren har isutbredelsen de seneste tre årene vært lav, mens utbredelsen om vinteren har nærmet seg det normale.

– Den gamle og tykke polarisen, som kunne overleve sommerens avsmeltning, er gradvist forsvunnet; spesielt etter 2002. Derfor har vi de senere årene opplevd en økt utbredelse av en ett-årig vinteris på bekostning av den tykke, flerårige polaris. Denne gang var dannelsen av ny vinteris imidlertid hemmet av relativt varmt vær i Arktis. Det er forklaringen på at mars 2011 hadde den nestlaveste isutbredelse siden satellittmålingene startet i 1979, opplyser Rasmus Tonboe til DMI.

Årsak og effekt

Utbredelsen av havis i Arktis har stadig falt siden slutten av 1970-tallet. Vinterutbredelsen har falt med 10% og sommerutbredelsen med hele 25%.

Som årsak til den fallende mengde is nevnes den menneskeskapte drivhuseffekt og den følgende globale oppvarmning. De nøyaktige data for utbredelse av havisen dekker dog kun den ganske korte perioden fra 1979 frem til i dag og 31 år er veldig lite i klimatologi.

Det kompliserer forsøket på å utrede den bakenforliggende årsaken, selv om det mye til for å frikjenne den menneskeskapte forøkelsen av drivhuseffekten, skriver DMI.

Korte nyheter

 • Venezia-biennales Riddu Riđđui

  Dáiddároappážat Gáddjá ja Biret Haarla leigga oassin sámi čájáhusbáikki prográmmas Venezia-biennales. Fargga boahtiba Riddu Riđđui áibbas ođđa dánsunčájálmasain, «Starting from staring». Čájálmasa vuolggasadji eamiálbmoga ja eanetlohkoálbmoga gaskasaš deaivvadeapmi. Riddu Riđđu lágiduvvo Gáivuonas suoidnemánu 13 .- 17. beivviid.

  Biret Haarla og Gáddjá Haarla er valgt ut til Årets unge kunstner 2021 for Riddu Riđđu.
  Foto: Pressefoto
 • Sámedikkeráde Hámsunbiejvijt rahpá

  Bájkálasj fámo dal dán jagásj Hámsunbiejvijt galggá rahpat.

  – Sámedikkeráde Mikkel Eskil Mikkelsen la dan bargguj vájnnodum. Sån la juo tjårggim boahtá, subtsas mihás festivállaoajvve Anita Overelv.

  Overelv nammat dan aktijvuodan Mikkelsen la daj vuostasj rabás vinjok ulmutjij gaskan guhti Sámediggáj válljiduváj, ja aktan Runar Myrnes Baltojn válljiduváj jagásj LHBT GayGallán 2018.

  – Sierraláhkáj ávvudahtte la gå Mikkelsen tjårggi boahtá Hámsunbiejvijt rabátjit dán jage. Ij la dåssju 40 jage dallutjis gå dát festiválla álgadij, valla vinjok kultuvrrajahke l má dán jage, ja dajna de lip vinjok girjálasjvuohtaj dán jagásj Hámsunbiejvijn tjalmostam, hæjttá Anita Overelv.

  Sametingsråd Mikkel Eskil Mikkelsen
  Foto: Elena Junie Paulsen / NRK
 • Ambulánsagirdit gearggusvuođas

  Áibmoambulánsabálvalus dieđiha ahte girditeknihkkarat lea sajis girdišiljuin ja ahte ambulánsabálvalus lea gearggusvuođas miehtá beaivve. Girditeknihkkáriid konflikta sáhttá ain čuohcat girdimiidda go fertejit dárkkistit girdiid mat eai leat dárkkistuvvon bargoheaitaga áigge

  Ambulansefly på Bodø lufthavn. Lufttransport sitt fly.
  Foto: Barbro Andersen / NRK