– Fordel Helga sine 3.000 tonn torsk nå

– Nå må regjeringen besinne seg og fordele ekstra torskekvoten på 3.000 tonn som tidligere minister Helga Pedersen har lovet, sier Geir Tommy Pedersen (NSR).

Torskefiske
Foto: Nils Henrik Måsø / NRK

Kravet fra sametingsreprsentanten kommer i forbindelse med Fiskeridirektoratets varsel om stopp i torskefisket for lukket gruppe for båter under 11 og fartøy i åpen gruppe.

Geir Tommy Pedersen

Sametingsrepresentant Geir Tommy Pedersen (NSR)

Foto: NSR

Han har stor forståelse for at småbåtfiskere reagerer på direktoratets vedtak, og støtter kravet om at vedtaket øyeblikkelig oppheves.

– I tillegg må den foreslåtte ekstrakvote på 3.000 tonn torsk til Nord-Troms og Finnmark, fordeles uavhengig av konsultasjonene mellom Sametinget og fiskeri- og kystdepartementet om kystfiskeutvalgets innstilling om lovbeskyttet fiskerett til finnmarkinger, sier fungerende parlamentarisk leder i NSR, Geir Tommy Pedersen.

Også fylkestinget i Finnmark har tidligere krevd at ekstrakvoten blir fordelt uavhengig av konsultasjonene mellom Sametinget og departementet.

NSR mener kvantumet på 3000 tonn vil ha betydning for de minste flåtegruppene og fiskeindustrien i lokalsamfunnene for Nord-Troms og Finnmark hvor fisket nå er kommet i gang for alvor.

– Ulogisk å stoppe fisket

– Ekstrakvotene vil kunne være avgjørende for driftsgrunnlaget for disse fiskerne, og trenges nå. Det er ingen logikk å stoppe fisket for de små gruppene nå og la kvantumet på 3.000 tonn torsk blir stående ufisket, sier Pedersen.

Han mener at fisket må åpnes nå i vårsesongen.

– Ellers er risikoen stor for at bare den hav gående flåten kan klare å fange denne fisken.

Geir Tommy Pedersen viser til at staten har gjennom ulike regjeringer suspendert og tatt fra kystfolket fisken utenfor båtstøa og gitt disse til andre.

– Det er bare rett og rimelig at fisken som finnes i fjordene nordpå nå, fiskes mens den er her. Det er kun snakk om å gi tilbake noe av fisken som er tatt ifra kyst- og fjordbefolkningen og er ikke gjenstand for noen forhandlinger.

Valgløftebrudd

– Dette er uavhengig av eventuelle avklaringer av rettighetene til fisket og er noe regjeringen kan gjennomføre før stoppen i torskefisket for de små båtene, sier Pedersen.

Han mener at fiskeriministeren ikke kan nekte å fordele kvoten ved å gjømme seg bak konsultasjonene mellom Sametinget og departementet.

– Tidligere fiskeriminister Helga Pedersen valgte å løfte denne saken frem i valgkampen. Noe annet vil være et løftebrudd som er kommet ensidig fra Arbeiderpartiet i stortingsvalgkampen, avslutter Geir Tommy Pedersen.