NRK Meny
Normal

Her nyter ordføreren utsikten som han vil ofre for vindkraft

Utsikten fra Tanas og Lebesby høyeste fjell vil ikke lenger bli den samme når vindturbinene kommer på plass slik planlagt. Men arbeidsplasser og eiendomsskatt lokker.

Frank Martin Ingilæ nyter utsikten fra Rásttigáisá

POPULÆRT FRILUFTSOMRÅDE: Ordfører i Tana, Frank Martin Ingilæ, står på Rásttigáisás høyeste punkt som kan bli et mulig utkikkspunkt mot planlagt vindkraft.

Det er Vindkraft Nord som står bak vindkraftplanene . Dersom de får konsesjon, vil det skape 3-400 arbeidsplasser i utbyggingsfasen som vil vare i seks til åtte år.

– I driftsfasen vil det i tillegg bli 100 permanente arbeidsplasser, hevder ansvarlig prosjektleder Harald Dirdal.

– Dette er kjærkomne arbeidsplasser, svarer ordfører Frank Martin Ingilæ i Tana.

Stine Akselsen

TJENER GODT PÅ EIENDOMSSKATT: Stine Akselsen er ordfører i Lebesby som allerede er en kraftkommune med inntekter fra to vannkraftverk og en vindpark.

Foto: Stian Strøm / NRK

Også Lebesby-ordfører Stine Akselsen jubler.

– I tillegg til nye arbeidsplasser, vil vindmølleparken tilføre titalls millioner kroner i eiendomsskatt til de to kommunene, forteller Akselsen.

– Må utnytte muligheter vi har

Virksomheten vil skje i indre del av kommunene hvor det idag er få arbeidsplasser.

– For å skape ny virksomhet, er vi avhengig av å få utnytte de muligheter som ligger i området, sier Stine Akselsen.

Uberørt område

Foruten å være et vitalt reindriftsområde for et av Norges største reinbeitedistrikter, er dette også et populært utmarksområde.

Tanaordfører Frank Martin Ingilæ er selv en ivrig turgåer, og har også vært på toppen av Rásttigáisá. Fjellet som også betegnes som samenes hellige fjell, ligger ved Levajok og er Tanas og Lebesbys kommunes høyeste fjell.

– Nord for Rásttigáisá ligger sannsynligvis noen av de mest ubesøkte områder i Norge, mener ordføreren.

Men slik vil det ikke lenger bli dersom Vindkraft Nord får gjennomslag for sine planer.

Håper på god dialog med reindrifta

Tanaordfører er personlig generelt positiv til vindkraft.

– Dette er en miljøvennlig kraftproduksjon og representerer et nødvendig grønt skifte, svarer Ingilæ.

Leder i Norske Reindriftssamers Landsforbund (NRL) Ellinor Marita Jåma er skeptisk, og har bedt Vindkraft Nord skrinlegge prosjektet.

Men ordførerne i Tana og Lebesby tror at man gjennom god dialog og forhandlinger med berørte reinbeitedistrikter kan komme til gode løsninger.