Fiskerettigheter snart klare

Fiskeriministeren møter sametinget til politiske drøftinger om retten til fiske i havet utenfor Finnmark.

Sametingspresident Egil Olli og fiskeriminister Lisbeth Berg-Hansen
Foto: Nils Henrik Måsø / NRK

Sametingspresident Egil Olli har fått beskjed fra fiskeriminister Lisbeth Berg-Hansen om snarlige politiske drøftinger om fiskerettighetene i Finnmark.

Olli regner med at fiskeriministeren vil godta sametingets krav om at finnmarkingene skal ha egne rettigheter til fiske.

Svar om en måned

Egil Olli med telefon

Sametingspresident Egil Olli (AP)

Foto: Liv Inger Somby / NRK

I følge sametingspresidenten, har fiskeriministeren nylig kontaktet han om å avtale politiske konsultasjoner og at de vil starte om noen dager.

– Jeg har nylig vært i kontakt med fiskeriministeren og vi er blitt enige om møtetidspunktene og de signalene jeg har fått, så virker det som om at vi er enige om hovedpunktene og derfor regner jeg med å behandle fiskeriminsterens forslag allerede om en måned i Sametinget, sier Olli.

Veldig glad

Sametingspresident Egil Olli legger ikke skjul på at han nå er veldig gald og optimistisk.

HØR: Egil Olli

– Etter samtalen med fiskeriministeren og de tidligere signalene jeg har mottatt fra sentrale politiker i Arbeiderpartiet (AP), så er jeg trygg på at fiskerirettighetene for folk i Finnmark vil bli lovfestet ganske snart, sier Olli.

Orienterte i dag

Egil Olli orienterte i dag APs samepolitikere på partiets samepolitisk konferanse i Tromsø om samtalene og avtalene med fiskeriministeren.

Konferansen vil i morgen fatte et vedtak hvor de sannsynligvis vil be AP i regjeringen om å fremskynde behandlingene av Innstillingene fra Kystfiskeutvalget for Finnmark.