Fått fellingstillatelse på ulven

22 sauer og 14 rein er til nå drept av det som antas å være ulv i indre strøk av Finnmark. Tidligere i dag bekreftet fylkesmannen å ha mottatt en søknad om å få avlive ulven. Nå bekrefter Fiettar reinbeitedistrikt til NRK Sápmi at de har fått fellingstillatelse på ulven.