Nedslående rapport

Urfolk lever kortere. Selvmord er et stort problem. Sykdommer som kreft, lungesykdommer og AIDS øker i urfolksområder.

Rystende rapport om urfolk

Mayafamilie utenfor midlertidig brakke i Panabaj.

Dette er en mayafamilie som bor utenfor en midlertidig brakke.

Foto: Mette Ballovara / NRK

Dette er noen av konklusjonene i FN-rapporten som ble overrakt til Europaparlamentet i Brussel i dag. Her kommer det blant annet frem at urfolk er oftere mer syke enn hvite.

Lars Ante Baer representerer arktisk urfolk i FNs urfolksforum. Han overrakte rapporten til Europaparlamentet.

– Tankevekkende

– Det som er tankevekkende ved rapporten, er at også urfolk i en av verdens rikeste land, USA har urfolk 600 ganger mer risiko for å bli smittet av tuberkulose en gjennomsnittet i USA, sier Baer.

Lars Anders Baer

Lars Ander Baer

Foto: Dan Robert Larsen / NRK

Rapporten viser også at selvmord blant landets urfolk er et stort problem. Urfolk har 62 prosent større sjanse for å begå selvmord enn gjennomsnittet i USA.

Også i Canada begår inuittene oftere selvmord enn andre. Inuittenen begår 11 ganger mer selvmord enn den øvrige befolkningen.

Kortere levealder

Også levealderen blant urfolk i verden er nedslående lesning. Både i Australia og Canada er levealderen betydelig kortere enn gjennomsnittet.

I Australia lever landets urfolk gjennomsnittlig 20 år kortere enn andre og i Canada er levealderen 17 år kortere enn gjennomsnittslevealderen i landet.

LES OGSÅ: Lever under uverdige forhold (ekstern lenke)

Kreft

I Ecuador har landets urfolk 30 ganget større sjanse for å få kreft i halsen enn andre i landet.

Over halvparten av urfolksmennen i verden har sukkersyken, type-2 diabetes. Det ventes at flere av verdens urfolk vil bli rammet av denne sykdommen i fremtiden.

Språket er også truet. Ifølge FN rapporten vil verdens minoritetsspråk være utryddet nesten helt om hundre år.

Verdens fattigste

FN-rapporten er den første i sitt slag som beskriver situasjonen til verdens urfolk.

Rapporten gir en grundig beskrivelse av blant annet helse, fattigdom, skole, folkerett, kultur og samfunn.

I rapporten er det spesielt lagt vekt på situasjonen til urfolk i fattige land, slik som Afrika, Asia, Australias, Oseania, Latin-Amerika og Nord-Amerika.

En gruppe miskito-indianere hentes av soldater.

En gruppe miskito-indianere hentes av soldater.

Foto: GUILLERMO FLORES / AFP

Rundt fem prosent av verdens befolkning, tilhører urbefolkningen. Blant verdens fattige er tredjedel tilhørende urfolk.

Samene

Blant den samiske befolkningen er ikke situasjonen så ille.

Samenes helse kan ikke sammenlignes med helsen til andre urfolk i verden.

Lars Anders Baer i FNs urfolksforum sier årsaken til det er at samene har fått leve i og av sine tradisjonelle levemåter.

– Samene lever lengere og har bedre helse enn gjennomsnittet av verdens urfolk, sier Baer.