Hopp til innhold

Samerådet: Bankene bør ikke investere i Nussir

Samerådet sender en advarsel til internasjonale banker og anmoder at de ikke investerer i Nussirs gruvedrift i Kvalsund kommune.

Kvalsundgruven i Repparfjorden
Foto: Eilif Aslaksen / NRK

– Nussir bryter menneskerettigheter når de ikke etterkommer kravene til reineiere i Fiettar reinbeitedistrikt, sier jurist Mattias Åhren, som er leder i Samerådets menneskerettighetsavdeling.

Samerådet reagerer fordi Nussir ikke trekker seg ut av områdene Gumpenjunni og Ásavággi, som er viktige kalvingsområder for Fiettar reinbeitedistrikt.

Ikke plass til en gruve

– Nussirs gruveplaner vil ødelegge store områder. Reineiere i Fiettar kommer til å miste både sommer- og høstbeiter og i tillegg vil vi tape viktige kalvingsområder, sier Ragnhild Marit Sara som representerer reinbeitedistriktet. Hun skriver i pressemeldingen at det ikke er plass til en stor gruvedrift i Kvalsund kommune.

Les også: – Små samfunn må også ta hensyn til miljøet
Les også: Nussir gir ikke opp
Les også: Tror på oppstart av gruve

Fiettar her eiendomsrett

Jurist Mattias Åhren skriver i pressemeldingen at investeringsbanker som investerer i Nussir kommer til å bryte en rekke normative systemer.

Mattias Åhren

– Store globale banker bør ikke investere i prosjekter som bryter med urfolksrettigheter, sier jurist Mattias Åhren i Samerådet.

Foto: Eilif Aslaksen / NRK

– Først og fremst så har Fiettar etablert en eiendomsrett til området og reineiere har opparbeidet rettigheter gjennom langvarig alders tids bruk. Nussir kommer til å bryte denne retten når de nå vil inn i området, selvom reinbeitedistriktet protesterer, sier Åhren.

Både Åhren og Sara forventer at investeringsbankene, JP Morgan Chase og Morgan Stanley, trekker seg fra Nussirs gruveprosjekt.

– Store globale banker bør ikke investere i prosjekter som bryter med urfolksrettigheter og i Fiettar reinbeitedistrikt har ikke Nussir fått samtykke til gruvedrift. Derfor sender vi en anmodning til to store banker og forventer at de følger interne regelverk, sier Åhren.

Samerådets påstand er skuffende

Direktør Øystein Rushfeldt i Nussir sier at Samerådets påstander om at de bryter menneskerettigheter er skuffende.

Nussir-Gruve

- Vi bryter ikke menneskerettigheter og har tett dialog med samiske representanter, sier Nussirs direktør Øystein Rushfeldt.

Foto: Bjørnbakk, Jan-Morten / SCANPIX

- Jeg har aldri hørt om organisasjonen Samerådet. Jeg vet ikke hvem de representerer, men forventer at de tar direkte kontakt med oss når de kommer med så grove påstander, sier Rushfeldt.

Han påpeker at Nussir er et prosjektselskap som spiller med åpne kort og de har hatt tett dialog med både reineiere, kommunen og Sametinget. Rushfeldt karakteriserer påstandene til Samerådet som uvirkelige og forteller at Nussir har hatt nesten 50 dialogmøter med samiske representanter.

Det er aldri tidligere blitt nevnt om at vi bryter menneskerettigheter, sier Rushfeldt.

Samerådet har sendt en advarsel til to banker om at dere bryter urfolksrettigheter og hvordan vil du kommentere brevets innhold?

– De to bankene, JP Morgan Chase og Morgan Stanley, er ikke aksjonærer i Nussir, men de forvalter investeringer for andre. Nå er det opptil bankene om de vil videresende brevet fra Samerådet til investorene, sier Rushfeldt.

Korte nyheter

 • Vuosttas giellaguovddáš Suoma beale Sápmái

  Ohcejogas rahppui vuossárgga Giellagárdi-giellaguovddáš. Dát lea vuosttas sámi giellaguovddáš Suoma beale Sámis. -Dát lea illubeaivi ja maiddái dehálaš ja stuorra ášši Ohcejoga gildii, dadjá Deanu Leagis sámástit giellabargi Laura Arola, nu čállá YLE Sápmi.

  Deanuleagis Sámástit mánggagielat bargi
  Foto: Kirsti Länsman / YLE Sápmi
 • Buollinalárbma Sámedikkis

  Sámedikkis čuojai disdat gaskabeaivvi buollinalárbma ja buollinčáskadeaddjit manne dohko. Doppe lei buollinhádja, muhto eai gávdnan suova eai ge lieggasa, muitala operašuvdnajođiheaddji Karl Edvard Eriksen Balto.

  Dál leat biggoheame vistti, ja loahpahit ášši.

  Sámediggedirektevra Inger Máret Eira Åhren čilge ahte sii eai sáhte dahkat maidege eará go eai dieđe gos hádja boahtá.

  – Mis leat hui sensitiivvas buollinalárpmat mat dieđihit njuolga buollinčáskadeddjiide jus fas šaddá mihkkege, lohka Eira Åhren.

  Les på norsk her.

  Karl Edvard Balto
  Foto: Lasse Nils Østmo / NRK
 • Brannutrykning på Sametinget

  Brannvesenet rykket ut til Sametinget etter alarmen gikk tirsdag ettermiddag. På stedet var det verken røyk eller varme, men en svidd lukt.

  De lufter nå ut lukta, så henlegger de saken, forteller operasjonsleder Karl Edvard Eriksen Balto til NRK Sápmi.

  Sametingsdirektør Inger Marit Eira Åhren forklarer at de ikke kan gjøre noe mer når de ikke vet hva lukta kommer av.

  – Vi har veldig sensitive brannalarmer som automatisk varsler brannvesenet dersom noe skjer, sier Eira Åhren.

  Loga sámegillii dás.

  Karl Edvard Balto
  Foto: Lasse Nils Østmo / NRK