– Grønland må ta opp overgrepene

Både i Australia og Canada har det offentlige forsøkt å få til en forsoning etter overgrep mot urfolksbarn, men Danmark har ennå ikke gjort noe slikt.

Barn

Illustrasjonsbilde.

Foto: Scanpix

Mens urfolk i for eksempel Canada og Australia har fått offisielle unnskyldninger for tvangsflyttinger, barnehjemsanbringelser og bortadopsjoner, har de grønlandske forsøksbarna fra det danske eksperimentet i 1951 ikke et fnugg av forklaring.

Antropolog og historiker Maria Rytter oppfordrer Grønland til selv at ta opp saken.

LES OGSÅ: – I tausheten lever overgrepet videre


– Vil hjelpe ofrene

– Vi beklager, sier antropolog og historiker Maria Rytter, som er museumsinspektør på Dansk Forsorgsmuseum.

– Setningen er nok mer symbolsk enn utbedrende, men en offisiell unnskyldning for statlige overgrep hjelper ikke desto mindre ofrene, påpeker Rytter ovenfor Kalaallit Nunaata Radioa .

Hun har studert og undervist i den australske forsoningsprosessen etter år med hvites overgrep på den urfolk. Her ble tusener av barn av aboriginerbefolkningen opp gjennom det 20. århundre tvangsflyttet til barnehjem eller til hvite australske familier, og historien har dermed mange fellestrekk med eksperimentet i Grønland i 1951.

– Hele denne historien, hvor man sender barna avsted og lar dem vokse opp i en helt annen kultur, svarer jo til det man gjorde i Australia, sier Maria Rytter.

En av forskjellene er dog at aboriginerne i Australia 13. februar 2008 fikk en offisiell unnskyldning av statsminister Kevin Rudd. Også i Canada fikk urfolk sommeren 2008 en offisiell unnskyldning av statsminister Stephen Harper for lignende overgrep på bern.

– Og slike unnskyldninger virker forsonende, forklarer Maria Rytter.