– La vår oldefar hvile i fred

Den norske kirke kan på ingen måte rette opp gammel urett med en ny debatt om graven til Mons Somby, sier en av etterkommerne.

Hodeskalle

En av hodeskallene som ble begravet i Kåfjord i Alta.

Foto: NRK

Noen av etterkommerne ber om at Somby får hvile i fred. De liker dårlig det som menighetsbladet skriver om at hodeskalle-gravene er plassert på feil sted. Niillas A. Somby, som representerer familien, synes saken er ubehagelig og upassende.

GULDAL: Oaiveskalzzuid debahtta

HØR: Hodeskalle grav diskusjon

– Hodeskallene skal ligge der de er, for det er der de hodeløse kroppene ble begravet etter halshoggingen.

Ny debatt

Kirkeverge Gunnar Tangvik i Alta menighetsråd har startet en ny debatt om hodeskallene som er begravet i Kåfjord i Alta kommune.

Kirkeverge Tangen skriver i menighetsbladet at folk ofte ringer og spør hvorfor gravene til Hætta og Somby er plassert langt unna de andre gravene, og nesten utenfor kirkegården. De ble i sin tid begravet under gjerdet.

Tangen vil heller ha gravene nærmere de andre gravene på kirkegården, slik at det kan settes opp en fin minnebauta.

Uenighet om plassering

Niillas A. Somby

Niillas A. Somby

Foto: Privat

En ny debatt kan ikke rette opp den uretten som ble gjort mot samene på midten av 1800- tallet da Mons Somby og Aslak Hætta brutalt ble tatt av dage i 1854. De ble halshugd i forbindelse med Kautokeinoopprøret. Og dette kan ingen debatt gjøre godt igjen, mener Niillas A. Somby.

– Jeg vil ikke ha en ny debatt, sier Tangvik, men det er på tide å informere allmennheten om at det har vært uenigheter når det gjelder plassering av gravene, og at Somby familien ville ha hodeskallen til Mons Somby under gjerdet til kirkegården. Samisk kulturminneråd var enig med familien.

Niillas A. Somby understreker at familien ikke kommer til å endre sitt syn på saken. De vil at oldefaren skal få hvile i fred.

Oanehaččat

  • Gáibidit ráđđehusa doamahallat

    – Ráđđehus fertešii doamahallat vuoi oažžu sadjái registtera mii čájeha man ollu loanat olbmuin leat. Dan gáibidit Stuoradikki unnilogubellodagaid politihkkarat, čállá Dagens Næringsliv. Dál eai beasa báŋkkut mat galget árvvoštallat olbmuid viessoloatnaohcamušaid, ahte leago sis juo kredihtta- ja eará loanat. – Dakkár registtar dagašii álkkibun biehttalit addimis loanaid olbmuide geat eai nagot máksit dáid, lohka sosialisttalaš gurutbellodaga finánsapolitihkkalaš ovddasteaddji, Snorre Valen aviisii. Ráđđehusa bealis lohket ahte sii leat bargame dáinna.

  • Biila buollán Girenjárggas Álttás

    Gaskavahku eahkedis oaččui 110-guovddáš Finnmárkkus dieđu ahte muhtin biila lei buollimin Girenjárggas Álttá gielddas. Operatevra 110-guovddážis Joakim Pedersen dieđihii ahte biila lei olles fártta buollimin.
    -Guokte olbmo bođiiga biillas olggos, ja eaba roasmmohuvvon, nu lohká politiija operašuvnnajođiheaddji Andreas Vesterhus. Nu čállá iFinnmark.

Laster Twitter-innhold