Vindmøllekrangel

Miljøorganisasjonene Bellona og Norges Naturvernforbund står steilt mot hverandre i synet på den planlagte vindmølleparken på Høg-Jæren

Vindmøller
Foto: Bjørn Sigurdsøn, Sigurdsøn, Bjørn / Scanpix

Torsdag fikk prosjektet 218 millioner kroner i støtte fra statsbedriften Enova. Anlegget med 40 vindmøller skal produsere nok strøm til å forsyne hver tredje husstand i Stavanger.

Bellona-leder Frederic Hauge mener det er et viktig prosjekt, og at miljøet vil bli godt nok tatt vare på.

 

 

Bellona-leder Frederic Hauge
Foto: Erik Johansen / Scanpix

- Bellona har gitt sin støtte til dette vindmølleprosjektet tidligere og er glad for at vi nå kan komme i gang, sier Hauge.

Han mener at også Norge har ansvar for å utvikle fornybare energiteknologier slik at de kan bli kommersialisert og tatt i bruk.

- Alle former for energiprodukjson har også noen negative sider, sier Hauge og viser til fuglelivet på Høg-Jæren som kan komme i konflikt med vindmøllene. 

Naturvernforbundet mener derimot at anlegget vil bringe norsk vindkraft i vanry fordi det rammer både både biologisk mangfold og kulturlandskap.

- Det er ikke særlig miljøvennlig med et slikt omfattende vindkraftanlegg.   Det er et kjempeflott landskap, et viktig friluftsområde med biologisk mangfold og  kulturlandskap. Til og med Knudaheio vil bli skadelidende av dette anlegget, sier sentralstyremedlem Ståle Undheim i Naturvernforbundet.