Stavanger-politikerne vil ha asylmottak

Opptil 200 asylsøkere må flytte fra Stavanger fordi Utlendingsdirektoratet legger ned asylmottaket. Men politikerne i byen håper mottaket kommer tilbake.

Stavanger ønsker asylsøkere

Det skapte sterke reaksjoner da Utlendingsdirektoratet i mai bestemte seg for å legge ned i Stavanger og flytte asylsøkerne til andre byer.

Foto: NRK

– Stavangerregionen er Norges tredje største byregion, og en veldig internasjonal region. Derfor synes jeg det ville være veldig merkelig om det ikke skulle være behov for et rimelig konstant tilbud her, sier John Peter Hernes.

John Peter Hernes

John Peter Hernes (H) vil ha asylmottak.

Foto: Maren Ege Tjoflåt / NRK

Han er gruppeleder for Høyre i Stavanger, og han får støtte fra politikere fra Kristelig Folkeparti, Venstre og Arbeiderpartiet i ønsket om at byen fortsatt bør ha et asylmottak.

– Mister kompetanse

I seks år har Hero Norge drevet asylmottak i Stavanger. Kontrakten deres går ut 31. august, og i mai i år ga Utlendingsdirektoratet, UDI, beskjed om at de ikke lenger ønska mottak i byen.

– Det synes jeg var veldig overraskende, sier Hernes fra Høyre.

Bjørg Tysdal Moe

Bjørg Tysdal Moe (KrF) er kritisk til UDI.

Foto: Arild Eskeland

Også varaordfører Bjørg Tysdal Moe fra KrF er kritisk til beslutningen.

– Jeg synes det er veldig uheldig. Nå har Hero bygget opp en kompetanse som er veldig viktig. Når UDI legger ned og bygger opp andre steder, mister vi verdifull kompetanse, sier hun.

– Kan ikke ha tomme plasser

For nå, tidlig i juli, lyser UDI ut anbud for nye asylmottak. For nå kommer det flere asylsøkere igjen.

Christine Wilberg

Avdelingsdirektør i UDI, Christine Wilberg.

Foto: Nora Lie/UDI

– Vi skal hele tiden ha en kapasitet i mottak som samsvarer med dem som kommer og søker asyl i Norge, og det varierer jo. Når det kommer færre, bygger vi ned, og når det kommer flere, så bygger vi opp. Det er fordi vi ikke skal ha tomme plasser stående uten at det er personer som bor der, sier avdelingsdirektør Christine Wilberg i UDI.

LES OGSÅ: Legger ned asylmottak – får flere asylsøkere

Forstår UDI

Både gruppeleder Per A. Thorbjørnsen i Venstre og bystyremedlem Sahfana Mubarak Ali i Arbeiderpartiet har forståelse for den argumentasjonen.

– Men jeg synes det er trist, sier Mubarak Ali.

Per A. Thorbjørnsen

Per A. Thorbjørnsen (V) forstår UDI.

Foto: Odd Rune Kyllingstad

– Dette er en situasjon vi kommer til å se framover også. Dette er et uoversiktlig felt, som bare styres av asylsøkerne selv. Derfor blir disse tallene temmelig variable fra uke til uke og måned til måned, og i alle fall fra halvår til halvår, sier Thorbjørnsen.

– Burde hatt is i magen

Men Bjørg Tysdal Moe synes UDI her tenker for kortsiktig.

– Vi har jo en historie som sier at dette varierer. Og da tror jeg at UDI ville tjent på å ha noe mer is i magen, og holdt på mottak med kompetanse, og tatt mer menneskelige hensyn, sier hun.

Må bort fra Stavanger

Daniel Mulu Demesw fra Etiopia har bodd fem år i Stavanger. Nå må han flytte fra nettverket sitt.

Foto: Rolf Marnburg / NRK

For nedleggelsen av asylmottaket i Stavanger har skapt sterke reaksjoner blant de opptil 200 asylsøkerne som nå blir flytta til mottak andre steder.

LES OGSÅ: Protesterte mot asyl-nedleggelse

LES: OGSÅ: Fortviler over at han må bort fra Stavanger

– Disse har lite å leve for, og de har liten kontaktflate. Når de må være i landet vårt, er det viktig at vi gjør det beste ut av det, og det gjør vi ikke ved å flytte på dem, sier Tysdal Moe.

– Følger reglene

Men det er ikke et hensyn UDI legger vekt på, sier avdelingsdirektør Christine Wilberg.

– jeg skjønner at de synes det ville være bedre å bli boende der de er, men det er ikke et kriterium i henhold til reglene i lov om offentlige anskaffelser, og det er dem vi må forholde oss til, sier Wilberg.

Nå fortviler mange over at de må bort fra byen.

For UDI er det ikke noe alternativ å bare la Hero fortsette å drive mottak i Stavanger.

– Vi må hele tiden forholde oss til offentlige regler for innkjøp, men hvis Hero velger å legge inn et anbud i den konkurransen som er ute nå, så vil de bli vurdert på lik linje med ale andre, sier Wilberg.

Håper på fortsatt mottak

Det har Hero Norge gjort, og Stavanger-politikerne håper de vinner den konkurransen.

Sahfana Mubarak Ali

Sahfana Mubarak Ali (Ap) håper på fortsatt asylmottak.

Foto: Mohammed Basefer

– Det håper jeg. Stavanger ønsker å være en internasjonal by. Vi har et mangfoldig samfunn, der det skal være plass til asylsøkerne, sier Sahfana Mubarak Ali.

– Jeg tror det er viktig at det er asylmottak i Stavanger. Vi skal bosette flyktninger permanent i kommunen, og da blir det mindre flytting fra kommune til kommune hvis folk kan komme til asylmottak i Stavanger og i neste omgang få bosette seg her, sier Bjørg Tysdal Moe.

– Hero mottak har gjort en veldig god jobb i de seks årene de har drevet. Fra politisk hold er vi svært fornøyd med måten de har løst dette på. De har høy kvalitet i arbeidet sitt, så jeg håper inderlig at Hero vinner, sier Per A. Thorbjørnsen.