Hopp til innhold

Vil forlenge levetiden på Norges mest lønnsomme oljefelt

Statfjord har produsert olje og gass til en verdi av drøye halvannen billion kroner. Nå vil Equinor forlenge levetiden på feltet.

Statfjord A i Nordsjøen

STORE VERDIER: Har på 40 år generert inntekter på 1600 milliarder kroner.

Foto: Marit Hommedal / SCANPIX

Planene om å avvikle Statfjord A i 2022 legges dermed bort. Levetiden forlenges til 2027. Videre skal Statfjord B og C forlenges forbi 2035.

Statfjord er samlet sett Norges mest lønnsomme oljefelt. Gjennom 40 års produksjon har feltet skapt 1600 milliarder kroner i brutto inntekter for eierne og det norske samfunnet.

Konserndirektør for norsk sokkel i Equinor, Arne Sigve Nylund, synes det er gledelig at produksjonen forlenges.

– Vi har et ansvar overfor samfunnet og våre eiere for å realisere hele verdipotensialet fra våre produserende felter på norsk sokkel. Statfjord er et felt i verdensklasse som har levert enorme mengder energi til verden, sier han i en pressemelding.

Equinor konserndirektør Arne Sigve Nylund på Sleipner A-plattformen

Arne Sigve Nylund, konserndirektør for norsk sokkel i Equinor.

Foto: Rolv Christian Topdahl / NRK

100 nye brønner

Equinor skal bore omtrent 100 nye brønner mot 2030. Håpet er at disse brønnene skal opprettholde dagens produksjonsnivå fra Statfjord forbi 2025.

Ifølge pressemeldingen står Equinors fem fagforeninger samlet bak beslutningen.

– Jeg snakker på vegne av alle foreningene i Equinor når jeg sier at vi er glade for at levetiden for Statfjord nå skal forlenges i mange år, som betyr økt sysselsetting og mer verdiskaping, det er jo et eventyr, sier Bjørn Asle Teige, konserntillitsvalgt og leder av SAFE i Equinor, ifølge pressemeldingen.

Bjørn Asle Teige

Bjørn Asle Teige, konserntillitsvalgt og leder av SAFE i Equinor

Foto: Ole Andreas Bø

– God samfunnsøkonomi

Per Martin Labråthen, konserntillitsvalgt og leder av Industri Energi i Equinor, følger opp.

– Det er god samfunnsøkonomi i å utnytte den infrastrukturen vi har investert i på norsk sokkel, for å få mest mulig ut av fellesskapets ressurser. Dette jobber våre folk på sokkelen med hver dag. Men vi må møte klimautfordringen og jobbe enda hardere for å redusere utslippene fra produksjonen, dette blir viktigere for petroleumsindustrien fremover, sier han.

Equinor har en plan for å holde klimagassutslippene lave på Statfjord framover. Equinor vil i løpet av de neste fem årene halvere utslippene per produserte fat fra Statfjord.

Dette innebærer en reduksjon på 40 prosent i de absolutte utslippene fram mot 2030, som i så fall vil være i tråd med Equinors nye klimaambisjon for norsk sokkel. Selskapet skal kutte 40 prosent i absolutte utslipp innen 2030, 70 prosent innen 2040 og ned mot nær null utslipp innen 2050.

Disse planene har imidlertid fått blandet mottagelse fra miljøbevegelsen. Det er nemlig bruken av olje og gass som bidrar til det aller meste av utslippene, ikke produksjonen.