Hopp til innhold

Regjeringen vil betale deler av strømregningen til gartneriene

Regjeringen vil ta deler av den høye strømregningen til veksthusnæringen. – En god julegave å få, sier gartnerieier.

Kåre Wiig

DYR STRØM: Kåre Wiig på Jæren driver ett av Norges største gartnerier. Han mener veksthusnæringen er i store problemer på grunn av den høye strømprisen.

Foto: Erik Waage / NRK

Helt konkret vil regjeringen dekke dokumenterte merkostnader til strøm på 50 prosent over 70 øre per kilowattime (ekskludert moms).

Ordningen skal være søknadsbasert, og gjelde fra desember i år til og med mars 2022.

Det skriver Landbruksdepartementet i en pressemelding.

– Regjeringen har bestemt at veksthusnæringen får kompensert de høyere strømprisene. Vi har jobbet lenge med dette og tatt innspillene fra bransjen på stort alvor, sier landbruks- og matminister Sandra Borch (Sp) til NRK.

Sandra Borch, landbruks- og matminister (Sp)

Sandra Borch, landbruks- og matminister (Sp).

Foto: Dan Henrik Klausen

Hun peker på at næringen de siste årene har kuttet 70 prosent av sine klimagassutslipp ved å gå over til fornybar energi.

– Det må ikke bli et tapsprosjekt at de har omstilt produksjonen i en mer miljø- og klimariktig retning, skriver Borch i pressemeldingen.

Gir mer til husholdningene

Fredag ble det også kjent at regjeringen øker strømstøtten til husholdningene.

Det nye nå er at regjeringen tar 55 prosent av regningen for strøm som er dyrere enn 70 øre per kilowattime.

Husholdningene får altså mer enn veksthusnæringen.

Gartnerieier Kåre Wiig på Jæren gikk tidligere i måneden ut og fortalte at de høye strømprisene har skapt en svært krevende situasjon for veksthusnæringen.

Han har blant annet sagt opp og permittert flere ansatte. Gartneriet måtte også kaste agurkplanter som kunne gitt en halv million agurker på nyåret.

I dag er han forsiktig optimist på vegne av næringen.

– Jeg må først lese forslaget grundig og se hva det innebærer. Men det ser veldig bra ut. Det oppleves som at vi får litt igjen for alt strevet vårt. Dette var en god julegave, sier han.

Kåre Wiig

Kåre Wiig driver Wiig Gartneri og Miljøgartneriet, som ligger på Jæren i Rogaland.

Foto: Erik Waage / NRK

– Gartnerinæringen står i en alvorlig situasjon. Særlig med tanke på vinterproduksjon av grønnsaker. Myndighetene ønsker mer norskproduserte varer og da er dette gledelig å se, sier Wiig.

Vurderer å trekke permitteringsvarsler

Også statsråden trekker fram norskproduserte grønnsaker som viktig.

– Veksthusnæringen er viktig for selvforsyningsraden i Norge og legger til rette for mer grøntproduksjon. Vi har jobbet intenst for å få ordningen på plass, sier Borch.

Nå vurderer Kåre Wiig å trekke tilbake permitteringsvarslene som ble sendt ut til ansatte tidligere i desember.

– Nå må vi lese igjennom og se om det er grunnlag for å trekke de varslene vi har gitt arbeidsfolka våre, sier han.

Wiig har sagt opp 15 ansatte og permittert 17.