Varsler trafikkkaos på Forus

Store forandringer på Forus skal få bussen lettere fram. Bilistene må stri med et par års sammenhengende anleggsarbeid.

Kart over veiprosjekter på Forus

Disse store utbyggingsprosjektene skal foregå samtidig på Forus.

Foto: Grafikk:NRK

– Det vil nok være noe kaotisk de nærmeste årene inntil disse tiltakene står ferdige, sier Sturle Larsen i Forus Næringspark.

Ny kollektivbru over Motorvegen og omlegging på Forusbeen er alt i gang. Om ikke lenge starter også arbeidet med å gi bussen forkjørsrett i Lagerveien, og å bygge kollektivfelt på fylkesveg 44 fra Kvadrat og nordover.

I en periode kommer alle disse arbeidene til å foregå samtidig. Dermed kan de som ferdes på Forus vente seg mye anleggsarbeid og køproblemer de nærmeste par årene.

– En kollektiv prioritering

Sturle Larsen

Sturle Larsen er utbyggingssjef i Forus Næringspark.

Foto: Forus Næringspark

– Det blir en kollektiv prioritering. Det blir blant annet kun kjøring til og fra eiendommene langs lagerveien, slik at gjennomkjøringen fjernes, sier Larsen.

Planen er nå ute på høring, og Larsen håper byggingen kan starte snart, slik at veien kan stå ferdig i løpet av 2013. Til våren starter også byggingen av kollektivfelt på fylkesveg 44 på Forus Øst.

– Fra Kvadrat til Stavangers grense får vi midtstilt kollektivfelt. Det prosjektet har oppstart våren 2013, og vi antar at det er ferdig høsten 2014, sier Ingve Undheim, overingeniør i Statens vegvesen.

Køproblemer og humper i veien

Ingve Undheim

Ingve Undheim er overingeniør i Statens vegvesen.

Foto: Kaj Hjertenes / NRK

Samtidig er det allerede arbeid i gang på Forusbeen, der det blant annet skal bli nye på- og avkjøringer fra E39. Der skal det jobbes til desember 2013. Og når alle disse prosjektene til dels skal gjennomføres på en gang, blir det ikke helt enkelt å ferdes på Forus i tiden framover.

– Det vil være en del vegarbeid på forskjellige veier, men vi prøver å skilte så godt som vi kan. Folk vil komme frem på alle veiene de kjører i dag, men det vil nok bli litt mer køproblemer i forbindelse med arbeidet siden vi skilter ned hastighet. Det vil også bli litt humper i veien noen steder, sier Undheim.

– Vi prøver, sammen med dem som skal gjennomføre tiltakene, å gjøre det så smidig som mulig, men det er ikke til å legge skjul på at det allerede er tendenser til kaos på Forus. Det blir det nok også i de nærmeste årene, sier Larsen.

– Skal ikke være sutrekoner

Næringsparken betaler selv endringene i Lagerveien, med begrunnelsen at de er opptatt av bedre kollektivtransport.

Harald Minge

Harald Minge er administrerende direktør i Næringsforeningen i Stavanger-regionen.

Foto: Næringsforeningen i Stavanger-regionen

– Det er klart det blir vanskelig. Det stiller store krav til utbyggere og entreprenører å få avviklet denne trafikken på en best mulig måte. Samtidig skal vi ikke være sutrekoner som står og klager på at det faktisk bygges. Skal en utvikle infrastrukturen må en inn i slike anleggsperioder som blir vanskelige. Da må vi nesten bare tåle det, men gjøre det beste ut av det, sier administrerende direktør Harald Minge i Næringsforeningen i Stavanger-regionen.

Og bedre blir det til slutt, lover Ingve Undheim i vegvesenet, i hvert fall for noen.

– For kollektivtrafikken blir det veldig mye bedre. De får flere strekninger med fri fremkommelighet. For øvrig trafikk blir det også bedre med tanke på trafikksikkerheten, men bilkøene vil nok vare, sier Undheim.