Varhaug-siktet var tilregnelig under drapet

De rettspsykiatriske sakkyndige har konkludert med at 18-åringen som drepte Sunniva Ødegård (13) på Varhaug i fjor sommer var tilregnelig på drapstidspunktet.

Varhaug-drapssikta

Her er den drapssiktede fotografert 13. september i år da han ble overflyttet fra et fengsel på Østlandet til Stavanger for videre varetektsopphold.

Foto: Ole Andreas Bø / NRK

Dette bekrefter politiinspektør Lars Ole Berge i Sør-Vest politidistrikt overfor NRK.

Berge ønsker ikke å kommentere den omfattende rapporten før han har fått satt seg nærmere inn i den.

– Hva betyr dette for straffesaken?

– Det betyr at man som et utgangspunkt vil legge til grunn at han er tilregnelig, men at det er opp til retten å treffe den endelige avgjørelsen, sier Berge.

Dersom retten kommer til samme konklusjon som de sakkyndige betyr dette at 18-åringen kan dømmes til vanlig straff, det vil si fengsel eller forvaring, dersom han blir funnet skyldig.

Drepte i narkorus

Det er Tor Ketil Larsen og Dan Tungland som har utført den rettspsykiatriske undersøkelsen av den siktede.

NRK kjenner til at 18-åringen var påvirket av narkotika da han drepte. De sakkyndige konkludererer med at rusen var selvforskyldt.

Berge ønsker ikke å kommentere dette.

I straffelovens paragraf 20 heter det at «Bevissthetsforstyrrelse som er en følge av selvforskyldt rus, fritar ikke for straff».

Den siktede har forklart at Sunniva Ødegård var et tilfeldig offer. Han drepte henne på Varhaug natt til mandag 30. juli i fjor da hun var på vei hjem etter besøk hos noen venner.

Straffesak nærmere sommeren

Det er foreløpig ikke berammet dato for straffesaken i Jæren tingrett. Etter det NRK erfarer vil saken ikke komme opp før tidligst i begynnelsen av juni.

Sunniva Ødegård
Foto: Jon Ingemundsen / Stavanger Aftenblad

Den drapssiktede var i en periode i fjor høst innlagt ved Regional sikkerhetsavdeling på Sandviken sykehus i Bergen mens Larsen og Tungland observerte ham.

Han sitter for tiden varetektsfengslet i Stavanger fengsel.

Det har ikke lykkes NRK å komme i kontakt med siktedes forsvarer, advokat Tor Inge Borgersen. Han har tidligere opplyst at han ikke ønsker å uttale seg om noen forhold rundt drapssaken.