Valg av E39-trasé opptil et halvt år forsinka

Forslaga til hvor ny E39 mellom Sandnes og Lyngdal skal gå, skulle vært sendt ut på høring før sommeren, men ligger fortsatt til behandling i departementet. Nå er både kommuner og næringsdrivende utålmodige.

Alternativer for ny E39

HVOR SKAL VEGEN GÅ? Statens vegvesen har landa på tre alternativer for ny E39. En indre trasé nær dagens veg, og to ytre basert på den såkalte Jærlinja.

Foto: Illustrasjon: Statens vegvesen

– Det viktigste nå er å få satt streken på kartet, sier Henry Tendenes, varaordfører i Gjesdal.

Dagens E39 går gjennom hans kommune, tett inntil kommunesenteret Ålgård. Om den skal gjøre det i framtida også, er uvisst, og nå ser det ut til at uvissheten kommer til å vare lenger enn opprinnelig planlagt.

– Hemmer utviklinga

Henry Tendenes

UTÅLMODIG 1: Varaordfører Henry Tendenes (H) i Gjesdal mener fortsatt veg gjennom Gjesdal er bra både lokalt og for regionen.

Foto: Øystein Ellingsen

– Det hemmer utviklinga litt, både for planarbeid og for grunneiere og jordbruk. Alle lurer på om traseen kommer hos dem, og ingen setter i gang noe på sin del.

I tillegg kommer næringslivet som naturlig nok ønsker å etablere seg i nærheten av vegen.

– Det er forståelig at de er utålmodige, og det er vi også, sier Tendenes.

Indre eller ytre veg

Firefelts veg fra Stavanger til Kristiansand står høyt på dagsordenen hos lokale myndigheter og næringsliv. Lenge var det antatt at vegen skulle gå nær dagens trasé, men så spilte lokale krefter i Dalane inn den såkalte Jærlinja – en ytre veg over Høg-Jæren.

Etter at samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen bestemte at også denne skulle utredes, har Statens vegvesen jobbet fram tre alternativer. – en indre nær dagens veg og to ulike ytre.

Disse skulle vært sendt ut på høring før sommeren, men er fortsatt til kvalitetssikring i Samferdselsdepartementet og Kommunal- og moderniseringsdepartementet.

Kan tape et halvt år

Torunn Lynnebakken

MERKER ENGASJEMENTET: Planleggingsleder i Statens vegvesen, Torunn Lynnebakken.

Foto: Svein Sundsdal/NRK

Planleggingsleder i Vegvesenet, Torunn Lynnebakken, kan ikke si når de blir ferdigbehandla der. Hun forteller at vegvesenet nå jobber videre med de tre alternativene de har.

– Vi undersøker de ulike korridorene med hensyn til økonomi, byggbarhet, natur og miljø, og andre samfunnsnyttige virkninger, sier hun.

Dersom det endelige resultatet blir i tråd med dette arbeidet, tror hun ikke de kommer til å tape tid.

– Men hvis behandlinga fører til endringer som gjør at vi må gjøre mer eller andre ting, kan det gå ut over framdriften.

Derfor har Vegvesenet endra tidspunktet for når endelig trasé blir valgt, fra mai 2017 til høsten 2017.

– Trenger «kjøtt på beinet»

Odd Stangeland

UTÅLMODIG 2: Ordfører Odd Stangeland (Ap) i Eigersund satser på Jærlinja.

Foto: Eigersund Ap

Lynnebakken forstår at folk begynner å bli utålmodige.

– Jeg merker jo at det er stor interesse. Det tolker jeg som positivt for den medvirkningsprosessen som skal komme.

– Det er svært viktig for planlegging av framtidig vekst og muligheter å vite hvor E39 skal gå i framtida, sier også ordfører Odd Stangeland i Eigersund.

– Diskusjonen har stor offentlig interesse og står høyt på dagsordenen i kommunene. Jeg hadde håpet at vi nå kan få litt mer« kjøtt på beinet», slik at diskusjonen kan bli mer fokusert og kunnskapsbasert.