Klar for å prioritere tog fremfor vei

– Noe må gå, vi får ikke penger til alt, sier leder for samferdselsutvalget, Arne Bergsvåg (Sp). Nå må de bli enige om hva de vil be Stortinget om.

jærbanen åpner snart

Jærbanen er blant de høyest prioriterte prosjektene for rogalandspolitikerne. Om dobbeltspor til Nærbø prioriteres til fordel for andre prosjekter gjenstår å se.

Foto: Mari Friestad / NRK

Satsing på E39 kan måtte ryke til fordel for satsing på dobbeltspor på Jærbanen. Det er signalet fra flere fylkespolitikere når de i dag starter sin behandling av Nasjonal transportplan for 2018 til 2029.

Arne Bergsvåg

Arne Bergsvåg i samferdselsutvalget er klar for å prioritere.

Foto: Anders Fehn / NRK

– Det er ikke helt svart/hvitt, men det kan være at vi må se på om deler av E39 kan være god nok med to felt for å få penger nok til dobbeltspor til Nærbø, sier fylkesordfører Solveig Ege Tengesdal.

Løfte satsinga på bane

Hun skal innen sommeren sende inn Rogalands prioriteringsliste til Stortinget. Og hun innser at de ikke får alt.

– Vi sier generelt til alle vi snakker med at de må hjelpe oss å prioritere. Alle fylker spiller inn flere prosjekt enn det i sum er penger til. Og sier man at alt er like viktig, så har man i realiteten overlatt til andre å lage prioriteringsliste, sier samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen.

Ege Tengesdal tror politikerne kan bli nødt til å heller gå for to felt på deler av E39 mot Kristiansand.

– Det er fornuftig å se på dette, og løfte en satsing på bane mer enn vi har klart å gjøre per nå, sier Ege Tengesdal.

I dag, 1. juni, starter fylkeskommunen sin behandling, og utvalgsleder Arne Bergsvåg (Sp), er klar på at noe må prioriteres vekk.

Næringslivet på sin side vil aller helst ha alt, og ikke et valg mellom E39 og dobbeltspor. Men det forutsetter at de får full pott fra Oslo.

Dette er gangen videre i Nasjonal transportplan.

– Må ta vonde og vanskelige vurderinger

Arbeiderpartiets Andreas Bjelland Eriksen peker på at fylket bør være nøkterne i ønskene videre. Veldig mange av de store, og viktige prosjektene forutsetter nemlig at man får en såkalt høy ramme. Dagens NTP (2014-23) har en ramme på 664 milliarder kroner, en høy ramme vil tilsvare 932 milliarder kroner. Mye av summen er uansett bundet opp til allerede vedtatte prosjekter i form av vedlikehold og gjennomføring.

– Vi må ta vonde og vanskelige vurderinger, sier Eriksen.

Han legger og til at jernbanen må prioriteres, noe som får støtte av de fleste rundt bordet.

Ja takk, begge deler

– Vi vil ha E39, både prosjektene i bypakken og utbedringer i Runaskaret og ved Vikesåbakkene mens vi venter på at det statlige veiselskapet bestemmer seg for hvilken trasé de vil ha, sier Janne Johnsen i Høyre.

Hun peker på at E39 er et av prosjektene det statlige veiselskapet har på sin blokk, og at det derfor ikke vil bli bane på bekostning av vei.

Men hun har likevel mange prosjekter på bordet som vil kreve høy ramme, altså over 900 milliarder kroner. Så gjenstår det å se om Stortinget og ministeren er klar for å gi Rogaland full pott, eller om de harde prioriteringene må prioriteres på nytt.

E39, Kvelluren bro

Det er store deler av E39 som ikke har fire felt, og sånn kan det være det fortsetter.

Foto: Anders Fehn / NRK