NRK Meny
Normal

Jærlinjen kan vinne kampen om ny E39 sørover fra Sandnes

Statens vegvesen vurderer å koble en ny E39-trase over Høg-Jæren til Egersund inn på den eksisterende E39 ved Moi. – Helt fantastisk, sier Jærlinjens opphavsmann.

 Rune Gjedrem

Rune Gjerdrem er mannen bak forslaget om å bygge E39 over Høg-Jæren. Nå tror han ideen kan bli virkelighet

Foto: Øystein Ellingsen / NRK

– Vi har valgt å se på om det kunne være noen kombinasjonslinjer mellom Jærlinjen og den indre korridoren som kunne gi fordeler. Jeg kan bekrefte at det nå er et alternativ å koble indre og ytre korridor, sier prosjektleder Torunn Lynnebakken i Statens vegvesen til NRK.

– Det er jo et faktum at det er litt variabelt trafikkgrunnlag på strekningen. Hvis du kan koble Moi med Egersund, kan du fange opp en del trafikk som går på tvers i Dalane-regionen med trafikk innover mot Jæren og Sandnes, mener Lynnebakken.

Jærlinjen

Statens vegvesen skal planlegge firefelts motorvei mellom Lyngdal i Vest-Agder og Sandnes. Vegen skal planlegges for skiltet hastighet 110 km/t. Langs dagens veg er strekningen på omtrent 120 km.

Totalkostnadene for veien er beregnet til rundt 30 milliarder kroner.

E39 Sandnes-Lyngdal

Slik ser de tre alternativene for ny E39 mellom Sandnes og Lyngdal ut. Vegvesenets utkast, som er merket 'foreløpig skisse' skal ut på høring, blant annet til berørte kommuner og fylkeskommuner.

Foto: Illustrasjon: Statens vegvesen

Jærlinjen er et initiativ fra lokalpolitikeren Rune Gjedrem. Han har foreslått en trase for ny E39 sørover fra Sandnes mot Lyefjell over Høg-Jæren ved Kartavoll og videre til Egersund, Sokndal og Flekkefjord.

I mai i fjor påla samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen at vegvesenet skulle utrede Jærlinjen som alternativ til dagens E39 trase mellom Sandnes og Flekkefjord.

– Kombinasjonssalternativet har noe ved seg

Når planleggingen er over og trasevalget er gjort, overtar Nye veier AS. Det nye selskapet skal bygge E39 mellom Sandnes og Lyngdal. Arbeidet vil trolig starte i 2025.

Dette prosjektet er et av fem delprosjekter som samlet utgjør E39 Kristiansand-Sandnes.

alternativ E39 trase

Den nye E39 sørover fra Sandnes kan komme til å gå gjennom dette landskapet på Høg-Jæren.

Foto: Øystein Ellingsen / NRK

– Vi tror at dette kombinasjonsalternativet har noe ved seg som vi ønsker å ta med inn i konsekvensutredningen, sier Lynnebakken.

Det såkalte planprogrammet med de tre hovedalternativene legges ut på høring, trolig før sommeren. Her skal blant andre kommuner og fylkeskommuner uttale seg.

– Vi ser for oss et vedtak om korridor sommeren/høsten 2017, sier prosjektlederen i Statens vegvesen.

Helt fantastisk!

– Det er jo helt fantastisk! Vi i aksjonsgruppen for ny E39 er veldig glade for at Statens vegvesen ser på de argumentene som vi har presentert. Vi har veldig stor tro på at dette blir tatt helt seriøst, og at det blir den beste løsningen som vegvesenet til slutt anbefaler, sier Rune Gjedrem, mannen bak Jærlinjen, til NRK.

Han hadde ikke uten videre sett for seg at forslaget skulle få så sterkt gjennomslag som det allerede har fått.

– Det var jo et håp, selvfølgelig var det det. Innerst inne så var det ingen tvil for min del; Jærlinjen er det beste alternativet, sier Gjedrem.