– Det er jo «grævla gildt»!

Slaktersønnen som har valgt å overta farens butikk, er ikke typisk for de unge. Landbruksministeren sier det er viktig å få ungdom til å satse på matfag.

Unge velger ikke matfag

Slaktersønnen Mikkel Opstad (til høyre) som har valgt å overta farens butikk, er ikke typisk for de unge.

– Det er jo «grævla gildt», spennende og variert.

Hos slakter M. Opstad på Nærbø jobber far og sønn side ved side. Mikkel Opstad er 27 år og slakter på heiltid. Snart tar han over hele forretningen.

– Spesielt nå før jul er det jo mye ekstra forskjellig som hører med til julematen.

Men alt er ikkje alltid slik det er på Nærbø. Mens Mikkel Opstad og faren beiner ut fenalår, er den nye matministeren, Sylvi Listhaug, i Stavanger og snakker om stadig færre ungdommer som velger matfag.

Les også: Mat, helse og naturbruk er mellom dei minst populære faga

Les også: En advokat og tre ingeniører

I den videregående skolen blir matfag lagt ned, og i Rogaland er det i dag ingen som har søkt seg inn på kjøttskjærer- og slakterlinja.

Sylvi Listhaug

Landbruksminister Sylvi Listhaug er opptatt av at vi må få unge til satse på matfag.

Foto: Mathias Oppedal / NRK

– Skolene må fortelle om mulighetene

Matministeren mener vi må ta grep for å få ungdom inn i matfagene.

– Når en er fjorten, femten år og skal bestemme seg for hva en skal gjøre videre, da er det viktig at en får god informasjon om hvilke muligheter som finnes. Da må skolene fortelle om det, sier Listhaug.

– Verden trenger mat, og da må vi ikke bare dyke den. Vi må kunne tilberede den og. Til det trenger vi dyktige fagfolk.

Det sier Fylkesordfører i Rogaland, Janne Johnsen.

– Viktig at vi får ungdom til å satse innen denne bransjen

Dersom den unge slakteren på Nærbø ikke hadde vokst opp i en slakterforretning, vet han ikke om han hadde valgt dette yrket.

– Alle yrkene, i hvert fall i kjøttbransjen, er jo yrker som folk gjerne ikke tenker så mye på, eller har så mye formeninger om. Det er jo ingen som lager pølser hjemme lenger, så folk får jo ikke se hvordan det blir gjort, sier Mikkel Opstad.

Mikkel Opstad

Mikkel Opstad er 27 år gamel og skal snart overta farens slakterbutikk på Nærbø.

Foto: Mathias Oppedal / NRK

Han tror at færre folk i matproduksjonen betyr flere maskiner

Derfor mener ministeren at det er desto viktigere at ungdom blir gjort kjent med jobbmulighetene som finnes innen matfag.

– Jeg tror vi må stå på videre og vise alle de mulighetene som finnes for ungdom innen denne næringen. Det er den nest største næringen i Norge etter oljeindustrien. Derfor er det viktig at vi får ungdom til å satse innenfor denne bransjen, mener Listhaug.