Studie: Vekten står stille på grunn av stress

Overvektige mennesker som legger om livsstilen sin, går likevel ikke ned i vekt fordi treningen gjør dem stresset. Det viser en ny norsk studie gjort ved Universitetet i Stavanger.

Overvektige skolebarn

Overvektige som trener produserer mer av stresshormonet kortisol, noe som gjør at de ikke går ned i vekt, viser studie.

Foto: TIM SLOAN / AFP

– Jo høyere stressnivå du har, jo lavere vektreduksjon får du. Disse funnene vi har gjort, støtter hypotesen vår om at det kan være en kobling mellom fedme og stress, sier professor og forsker ved Universitetet i Stavanger, Brynjar Foss.

Brynjar Foss

Brynjar Foss, professor og forsker ved Universitetet i Stavanger, mener at temaet overvekt og stress i forhold til trening er noe det bør forskes mer på.

Foto: Silje Foss Langeland / NRK

Foss har vært med på en studie hvor 17 inaktive og overvektige personer deltok i et opplegg med trening, kosthold og seminarer, i tillegg til 18 kontrollpersoner som ikke trente.

Det forskerne fant, var at trening gjorde deltakerne stresset, noe som igjen førte til at de ikke gikk ned i vekt.

– De som har trent og vært en del av dette programmet for livsstilsendring i 22 uker, har høyere kortisol når de står opp om morgenen, enn dem som ikke deltok i dette programmet, sier Foss.

Stressreaksjon

Ifølge ham er det er et tegn på at kroppen har en form for fysiologisk stressreaksjon. Kortisol er et stresshormon.

– Ettersom det var en forskjell på disse to gruppene, har vi konkludert med at selve livsstilsprogrammet, som var dominert av fysisk aktivitet, kan påvirke stressnivået, forklarer han.

I følge Foss påvirker hormonet kortisol, blant annet kroppens forbrenning. Kroppen mobiliserer energi for å kompansere for en stressreaksjon.

– Det kan være en del av er større bilde som gjør at man ikke går ned i vekt, sier han.

– Viktig å se på helheten

Tone Anita Østrådt

Tone Anita Østrådt, daglig leder på senter for spiseforstyrrelser i Stavanger, mener at det er viktig å se på mennesker som forskjellige med ulike behov, når de skal ned i vekt.

Foto: Silje Foss Langeland / NRK

Daglig leder på senter for spiseforstyrrelser i Stavanger, Tone Anita Østrådt, er opptatt av at mennesker er forskjellige.

Hun mener at det er viktig å se på helheten for å finne ut hvordan overvektige vil klare å gå ned i vekt.

– For noen vil det fungere utmerket med kostholdsveiledning og trening, mens andre har et mer komplekst bilde. De har andre behov i tillegg til trening og sunn kost, sier Østrådt.

Hun mener at det at deltakerne i denne studien opplevde stress, først og fremst kan komme av prestasjonsangst.

– I dette tilfellet tror jeg at stresset kommer fra prestasjonen, og at man blir så opptatt av å skulle gå ned i vekt at det får en motsatt effekt. Når stressnivået blir så høyt, går man ikke ned i vekt som planlagt, sier hun.

– Bør forskes mer på

Ifølge forsker Foss har studien så få deltakere at temaet overvekt og stress i forhold til trening dermed er noe det bør forskes mer på.

– For det første så skulle vi nok sett på større grupper av personer, vi har bare et lite studie av relativt få personer. Vi skulle gjerne forsket på dette nasjonalt, og i tillegg sett på hvordan fysisk aktivitet direkte påvirker stressystemet, sier han.

Foss er klar på at dersom man får mer forskning på temaet, som kan dokumentere at stress spiller en vesentlige rolle for vekten, vil dette få konsekvenser.

Han mener at man da må begynne å tenke annerledes når det gjelder vektreduksjon hos mennesker som er overvektige.

– Det betyr at det å kun ensidig tenke på hva man spiser, hvor mye man spiser, og treningsvaner, kanskje ikke er nok, sier han.