Hopp til innhold

Overvektige får gratis parkering

Fedme er blant grunnene til at nordmenn får parkeringskort for forflytningshemmede.

Jørgen Foss

OVERVEKTIGE: Leder av Landsforeningen for overvektige i Norge, Jørgen Foss, tror vi vil se et større behov for tilrettelegging for overvektige i fremtiden.

Foto: Maria Abdli

I England har debatten rast etter at det ble kjent at overvektige får handikapparkering. Norge har samme praksis.

– Mennesker med sykelig overvektig som har problemer med å bevege seg, burde få tilrettelegging som handikapparkering, sier Jørgen Foss, leder av Landsforeningen for overvektige i Norge.

100 000 med sykelig overvekt

Foreløpig er det ikke er så mange tilfeller i Norge hvor overvektige får slike parkeringskort, men Foss tror behovet vil bli større.

– Jeg tror at vi vil se et større behov for tilrettelegging for overvektige i fremtiden, sier Foss.

Han viser til at det i dag er 100 000 nordmenn som er sykelig overvektige.

Sterke reaksjoner i England

I England har det kommet sterke reaksjoner etter at blant annet Daily Mail skrev om at overvektige briter kan nyte godt av gratis og godt plasserte parkeringsplasser.

Ifølge Handikappnytt ga mange i kommentarfeltet uttrykk for at de mener overvektige har seg selv å takke og derfor ikke fortjener slike goder.

Det synes Jon Kristinsson, leder for senter for sykelig overvekt ved Aker Sykehus er synd.

Både han og flere andre eksperter på fedme NRK har snakket med, støtter ordningen med å gi parkeringskort til mennesker som har bevegelsesproblemer på grunn av overvekt.

Kan få folk ut

– Reaksjonene fra folk viser bare hvor stigmatisert gruppen er. Overvektige burde få hjelp på lik linje med andre som sliter med å bevege seg, mener Kristinsson.

Både han og Foss Landsforeningen for overvektige i Norge understreker at for enkelte overvektige kan et slikt parkeringskort være det som skal til for å få dem ut i samfunnet.

– Det er jo lett å tenke seg at det er vanskelig å bevege seg over lengre avstander hvis man bærer en ryggsekk på 50-100 kilo, sier Kristinsson.

Han vil ikke gi noen BMI-grense for når en burde få et slikt kort, men sier at det må sees i sammenheng med tilleggssykdommer og plager.

Kirurgen oppfordrer folk som føler at de har bruk for et handikapport å ta kontakt med fastlegen som kan vurdere behovet og gi en legeattest.

Overvekt alene er ikke nok

– Overvekt alene er ikke nok til å få et slikt parkeringskort, men med overvekt følger tilleggssykdommer som hjerteproblemer, skjør kropp, nedslitte knær eller sosial angst. Det kan gjøre slik tilrettelegging nødvendig, påpeker Foss.

Akkurat hvor mange i Norge som har et slikt kort, finnes det ikke tall på.

I Oslo kommune føres det ingen statistikk over årsaken til at slike kort blir delt ut, og saksbehandlerne i Bymiljøetaten kan bare huske å ha vært borti et par tilfeller.

– Vi har 5000 konsultasjoner årlig, men det er nok bare 30-40 av disse pasientene som har eller kunne hatt bruk for et slikt kort, anslår Kristinsson.

Bredere universell utforming

Jørgen Foss oppfordrer nå folk til å tenke bredere når det kommer til universell utforming.

– Nå tenker mange på rullestolbrukere og liknende, men vi vil nok se i større grad at ulike mennesker har behov for tilpasning i fremtiden - også overvektige. Det er viktig å tilrettelegge slik at mennesker med sykelig overvekt ikke blir isolerte, men får bevege seg fritt i samfunnet, sier han.

Lyspunkt

AKTUELT NÅ

SISTE NYTT

Siste meldinger