Fysisk aktivitet kan avsløre hjerteproblemer

Drøyt tusen syklister deltok i et unikt forskningsprosjekt på hjertet, i forbindelse med Nordsjørittet i helga. Allerede nå viser forskninga oppsiktsvekkende resultater.

Hjerteforskning på Nordsjøritt-deltakere

160 frivillige prøvetakere, samt drøyt 1000 syklister, stilte opp i forskningsprosjektet. De foreløpige resultata, viser at det for mange kan være meningsløst å teste hjertet før trening og konkurranser. Nå skal dataene som blei samla inn bearbeides, før de endelige resultata blir klare om rundt ett år.

Foto: Ole Andreas Bø / NRK

– Vi har fått svar på alle prøvene som blei tatt i løpet av helga, sier overlege ved Stavanger Universitetssjukehus, Stein Ørn.

Han leder forskningsprosjektet «NEEDED», som i helga gjorde rundt 100.000 analyser av 1000 syklister i Nordsjørittet. Dette er trolig verdens største forskningsprosjekt på mosjonister.

– Det var en fantastisk opplevelse å se hvor mange som stilte opp, både av prøvetakere og de som blei testa, sier overlegen.

Stein Ørn

Stein Ørn leder forskningsprosjektet, som blant annet skal vise hvordan konkurransebasert trening påvirker helsa.

Foto: John Gunnar Skien / NRK

Store variasjoner i resultata

Målet med prosjektet er blant annet å finne ut hvordan mosjonister kan få økt utbytte av treninga, og redusere risikoen for sykdom.

Testene, som innebar blodprøver og EKG, blei tatt både før, under og etter det ni mil lange sykkelrittet. Resultata varierte voldsomt.

– Prøvene på hjerteproblemer var normale før rittet, men etterpå var de helt annerledes, sier Ørn.

Det viste seg nemlig at flere av testene som blei gjort i etterkant, avslørte hjerteproblemer som ikke hadde blitt oppdaga før rittet.

– Belastning avgjørende for å oppdage sykdom

– Dette tyder altså på at om vi skal få ekte svar på om man har en hjertesykdom, så er det bedre å ta prøver etter den fysiske belastninga, sier overlegen.

Han understreker at dette ikke gjelder de som har en åpenbar hjertesykdom, med klare symptomer og endringer i hjertediagrammet. Da kan prøvene tas når som helst.

– Dette dreier seg om personer som kanskje ikke vet om i det hele tatt at de har hjerteproblemer, og som har få symptomer. Der er det vanskelig å ta prøvene før trening eller konkurranse. Ut fra det vi vet nå, viser det seg at denne belastninga er avgjørende for å oppdage sykdom, sier han.

Artikkelen fortsetter under bildet.

I kø for å teste hjertet

Syklistene sto i lange køer for å teste seg i forbindelse med årets Nordsjøritt. De er alle en del av forskningsprosjektet, som kan bli avgjørende for hvordan hjertesykdommer oppdages.

Foto: Ole Andreas Bø / NRK

Endelige resultater om ett år

Dataene som blir samla inn i dette forskningsprosjektet, kan bety en endring for prøvetakinga for å avsløre hjerteproblemer. Men fortsatt er det mye som må på plass før de endelige resultata blir klare.

– Selv om vi allerede nå har fått en pekepinn, må mistanken bekreftes gjennom omfattende analysearbeid. Etter å ha bearbeida dataene, må dette publiseres internasjonalt i et vitenskapelig tidsskrift, før vi går ut med det, sier Ørn.

Overlegen anslår at dette trolig vil ta rundt ett år. Han vil heller ikke ut med hvor mange av dem som blei testa i forbindelse med Nordsjørittet, som hadde hjerteproblemer, før alle resultater er på plass.

– Alle som deltok skal følges opp i 20 år framover, gjennom blant annet helseregistre. Da vil vi også kunne se de positive effektene av å drive med fysisk aktivitet, som vi vet er viktig for folkehelsa, sier Ørn.