Hopp til innhold

Mistet samboeren i ulykke på E134 – nå er han glad for at veien prioriteres i NTP

E134 mellom Vindafjord og Etne har blitt preget av dødsulykker og andre farlige situasjoner. Nå setter regjeringen av 2,4 milliarder kroner til en del av strekningen.

Cecilie Hegge Gundersen omkom. Gravferd Ølen Kyrkje

Cecilie Hegge Gundersen skulle kjøre til jobb, men hun kom aldri fram.

Foto: Olav Røli / NRK

– Hun snakket flere ganger om at hun var engstelig for å møte lastebiler når hun kjørte på veistrekningen, sier Torgeir Heggen.

I februar i fjor mistet han samboeren Cecilie Hegge Gundersen i en trafikkulykke, da hun var på vei til jobben i Etne.

For å komme dit, kjørte hun E134, europaveien som binder sammen Sørvestlandet med Østlandet. Den binder også sammen Etne og Vindafjord.

Veien er smal og svingete og er svært ulykkesutsatt. Selv kjører Torgeir Heggen på veien av og til.

– Jeg kjenner det støkker litt hver gang vi kjører forbi der ulykken var på Fikse.

Fikse er en del av strekningen Bakka-Solheim som lokalbefolkning og politikere i mange år har kjempet for å få europaveistandard på. I dag kom meldingen om at de har lykkes delvis overfor regjeringen, selv om Fikse ikke er med.

Setter av 2,4 milliarder

En lekkasje fra Nasjonal transportplan, som blir fremlagt 22. mars, viser at regjeringen vil prioritere utbygging av Bakka – Mo, som ligger øst for Etne sentrum. Det blir satt av 2,4 milliarder kroner.

– Standarden på veien er ikke god nok i dag, og inneholder en stor flaskehals. Nå prioriterer vi strekningen mellom Bakka og Mo i Etne, og den ligger inne i den fullfinansierte porteføljen for de neste tolv årene.

Tom Kalsås

Statssekretær i Samferdselsdepartementet, Tom Kalsås (Ap).

Foto: Stortinget

Det sier statssekretær i Samferdselsdepartementet, Tom Kalsås (Ap).

– Det har vært flere alvorlige trafikkulykker på denne strekningen, så dette er et av de punktene som det er viktig å utbedre for å få på plass en trafikksikker vei.

– Felte nok noen tårer

Ordfører i Vindafjord, Ole Johan Vierdal (Sp) og ordføreren i Etne, Mette Heidi Bergsvåg Ekrheim (Sp), er begge glade for nyheten fredag.

– Dette var et euforisk øyeblikk, og jeg felte nok noen tårer også. Det er mange som har jobbet for dette i mange år, og endelig fikk vi uttelling for arbeidet, sier Bergsvåg Ekrheim.

Mette Heidi Bergsvåg Ekrheim, ordførar Etne komune

Ordfører i Etne, Mette Heidi Bergsvåg Ekrheim (Sp).

Foto: Tale Hauso / NRK

– Dette er en jubelens dag. Dette er vi ganske fornøyde med. Når det er sagt, er vi ikke helt i mål. Det er litt som gjenstår på Bakka – Solheim. Men dette viser at arbeid over lang, lang tid og mange som har dratt i spakene, lønner seg til slutt, sier Vierdal.

Han har ikke gitt opp å få hele strekningen på fire mil mellom Bakka og Solheim inn i NTP. Og selv om veien mellom Ølen og Etne hvor samboeren til Heggen omkom, ikke er inne i NTP, så skal den utvides til å få gul stripe ved hjelp av bompenger fra Haugaland-pakken.

– Veistandarden blir ikke så bra som den delen hvor det er laget skikkelig europavei på E134, men veien blir breiere. Vi vil likevel jobbe for at Stortinget skal ta med hele strekningen Bakka-Solheim når NTP-en skal behandles der, sier Vierdal

Ole Johan Vierdal

Ordfører i Vindafjord, Ole Johan Vierdal (Sp).

Foto: Marthe Synnøve Johannessen

Også Etne-ordføreren mener de ikke er helt ferdige med kampen.

Begge ordførerne peker på at prosjektet er viktig for sine kommuner, men også for næringstransporten og andre som ferdes på de dårlige veiene.

– Dette er en ekstremt dårlig vei. Vi har en høy ulykkesstatistikk, og hver eneste ulykke tar jeg personlig, sier Bergsvåg Ekrheim.

Har ventet i flere år

Allerede i 2015 var kommunedelplan for 40 kilometer med ny vei klart på strekningen, og veien har vært inne og ute av forslag til prioriteringslistene i Nasjonal Transportplan i flere år.

– Det er landets dårligste Europavei. Det sier transportørene som kjører hele landet også. Det er ingen Europavei som er så dårlig som denne, så det må skje noe.

Det sa ordfører i Vindafjord, Ole Johan Vierdal (Sp) under en aksjon på veien mellom Vindafjord og Etne den 1. mars.

I forrige NTP ble ikke strekningen med i forslaget som ble sendt til Stortinget. Heller ikke Statens vegvesen anbefalte veien i den nye planen.

– Det betyr at dette i utgangspunktet måtte vente til etter 2036. Så har regjeringen gjort en politisk prioritering og mener dette er så viktig at det må inn i planen. Da betyr det at dette skal realiseres, sier Tom Kalsås.

Selv sier Torgeir Heggen han synes det er bra at veistrekningen kommer inn på prioriteringslisten på NTP.

– Men jeg tror likevel det vil ta tid før hele veistrekningen blir ferdig utbedret.

Kalsås sier til NRK at alle prosjektene som ligger i porteføljen skal være realisert i løpet av 12 år.

Flere nyheter fra Rogaland