Refses av biskopen for alternativ begravelse

Prest Arvid Steinum holder kristne begravelsesseremonier i kirka, uten å bruke Den norske kirkes liturgi. Dette liker ikke biskopen, som nå har opprettet tilsynssak mot Steinum.

Arvid Steinum

Arvid Steinum har laget sin egen vri på begravelsesseremonien. Det liker ikke biskopen i Stavanger.

Foto: Cecilie Berntsen Jåsund / NRK

I Den norske kirke finnes en fast oppskrift for hvordan begravelsesseremonier skal holdes. Men ikke alle pårørende ønsker å følge denne malen.

– Dette er selvsagt greit å legge bedre til rette for folks ønsker. Mange ønsker ikke den ordinære seremonien, og da ønsker vi å tilby et annet uttrykk på gravferden i kirken, sier prest Arvid Steinum.

Prest og bedemann

I tillegg til å være ordinert prest, driver Steinum også Alpha begravelsesbyrå i Stavanger. Byrået tenker nytt når det gjelder begravelsesseremonier i kirken. Nå baner de vei for begravelser som de mener harmonerer bedre med dagens musikk og kultur.

– Vi har for så vidt ikke ønsket å bane vei, men vi klarte ikke å møte folks ønsker med den ordinære begravelsesseremonien, sier Steinum.

I to år har begravelsesbyrået hatt andre ordninger, der de i hovedsak holder kristne gravferder som har et annet musikalsk uttrykk. Det er større fokus på minneord, og vi har en kort andakt.

Biskopen reagerer

Men dette er ikke problemfritt. Steinum har tidligere vært i samtale med biskop i Stavanger, Erling Pettersen. Nå er han innkalt igjen – og det blir ført tilsynssak mot presten.

– Jeg vet jo ikke hva denne nye tilsynssaken går i, men vi har fanget opp at det er enkelte som sier at jeg som prest ikke har lov å lage slike begravelsesseremonier og at jeg derfor bør stanses, sier han.

Bryter med den tradisjonelle begravelsen

Knut Alfsvåg

Knut Alfsvåg er professor ved Misjonshøgskolen i Stavanger.

Foto: Misjonshøgskolen

– Vanligvis er det et preludium når gravferden starter, og et postludium når kisten bæres ut av kirka.

Det forteller professor Knut Alfsvåg ved Misjonshøgskolen i Stavanger. Han har ingenting med konflikten å gjøre, men forteller hva som er den norske kirkes liturgi ved begravelser.

– En prest som står som representant for den norske kirke står ikke helt fritt til å gjøre hva vedkommende måtte ønske. Det presten gjør som kirkens representant ligger under biskopens tilsynsansvar. Hvis han mener det her har blitt gjort ting som ikke hører hjemme i kirken, kan han gripe inn, forklarer Alfsvåg.

Taus biskop

Biskopen opplyser til NRK at han ikke ønsker å uttale seg i saken, før etter samtalen med Steinum.

– Jeg kan ikke tro at kirken som sådan er imot dette, men vi opplever at det er noen få som bruker sin makt til å stoppe dette, sier Steinum.

Han er opptatt av at pårørende skal få bruke den musikken som de vil, og dropper gjerne orgelet til fordel for musikk i høyttalerne. Og når det gjelder talen – så tar han ofte en kort variant.

Dropper lang tale om Gud

– Mange ganger undrer det meg hvorfor vi bruker så lang tid på det vi skal si. Jeg syns det er viktig å konsentrere seg om et enkelt budskap. Minneordet er viktig, og må vektlegges, for dette er ingen gudstjeneste. Det er ingen som skal bes til frelse i en begravelse, og heller ikke noe nattversbord. Dette er en avskjed, sier Steinum.

Men hva med inngang og utgang?

– Det må være mulig å velge vekk orgelmusikken. Det må være fantastisk å gå ut til «Kjærlighet» av Sissel Kyrkjebø i stedet for, hvis familien ønsker det, sier han.