Tette bygninger gir dårlig mobildekning

Har du problemer med å få mobilen til å virke innendørs? Det kan være husets feil.

Boligbygging i Kværnerbyen i Oslo

Moderne hus bygges ofte så tette at mobildekningen blir dårlig, mener Telenor.

Foto: Johan B. Sættem

Selv om alle har mobiltelefon, og vi regner med at det skal være dekning over alt, er det ikke alltid slik.

Årsakene til manglende dekning kan være flere. Det finnes fremdeles noen områder uten eller med dårlig dekning, men de blir færre og færre, sier informasjonssjef Per-Aril Meling i Telenor.

– Dessuten har ikke de nye smarttelefonene like god dekning som de gamle mobilene hadde, sier han.

Nye bygninger et problem

Informasjonssjef for Vestlandet

Per-Aril Meling er informasjonssjef i Telenor.

Foto: Telenor

Men en problemstilling som blir stadig mer aktuell ettersom kravene til energisparing, isolasjon og lignende øker, er selve bygningene vi oppholder oss i.

LES OGSÅ: Etter 2015 må du byggje passivhus

– Folk bygger så tette hus i dag, at det nesten ikke kommer stråling fra mobilsenderen og inn i huset, sier Meling..

Det gjelder både privat og ikke minst på bedriftssiden, sier han.

– Et godt eksempel er disse skyline-prosjektene i Bjørvika i Oslo. Der sliter de med å få gode signaler inn fordi bygningene er så tette. Så for oss er det en utfordring å lage god innendørsdekning hos kundene der.

Kan bli bedring

Neste år kan dekningen bli bedre, for da skal teleselskapene by på et nytt nett som ennå ikke er i bruk for mobiltelefoner, det såkalte 800-båndet.

Meling forteller at i tillegg til at det vil gi bedre flatedekning, det vil si at flere kan få høy hastighet på internett på mobilen, gir det god innendørsdekning.

– Så de selskapene som får dette, kommer til å bygge greit ut i byer når det gjelder innendørsdekning, sier Per-Aril Meling.