Hopp til innhold

Taxisjåfør siktet for voldtekt – sjåføren kunne kjøre videre

En kvinne tok taxi i Sandnes da hun skal ha blitt voldtatt av sjåføren tidlig i august. Deretter har verken politiet eller taxisentralen hatt kontroll på om sjåføren fortsatte å kjøre drosje.

Evelyn Egeli

Bistandsadvokat Evelyn Egeli mener den voldtektssiktede mannen burde vært begjært varetektsfengslet.

Foto: Ole Andreas Bø / NRK

Saken etterforskes for tiden av Sør-Vest politidistrikt. Den voldtektssiktede mannen erkjenner ikke straffskyld. Han har så langt ikke fått oppnevnt noen forsvarer.

Bistandsadvokaten til den fornærmede kvinnen i 40-årene er sterkt kritisk til at verken politiet eller taxisentralen har hatt kontroll over den siktede sjåføren i perioden etter hendelsen.

Politiet var i kontakt med Stavanger Taxi allerede samme natt som hendelsen skal ha funnet sted. Etter det NRK kjenner til ga sentralen opplysninger om betalinger og GPS-posisjoner til den aktuelle taxien.

Svein Svimbil, direktør Rogaland Taxi

Administrerende direktør Svein Svimbil i Stavanger Taxi kjente ikke til siktelsen før NRK tok kontakt fredag.

Foto: Kaj Hjertenes / NRK

Administrerende direktør Svein Svimbil i Stavanger Taxi sa til NRK fredag ettermiddag at han ikke var kjent med at et løyve som er tilknyttet deres sentral er involvert i en voldtektsetterforskning.

– Kan utelukkes fra kjøring

Etter at NRK tok kontakt fredag begynte han å sjekke saken med den aktuelle drosjeeieren. Det er en mann som kjørte for drosjeeieren som er siktet for voldtekt, og ikke drosjeeieren selv.

– Drosjeeieren sa til meg at heller ikke han kjente til siktelsen. Men til slutt fikk jeg tak i ham det gjelder, og han bekreftet saken. Han la også til at han hadde blitt sykmeldt for to uker siden, så for øyeblikket er han ikke på jobb i taxien, sier Svimbil.

– Vil Stavanger Taxi utelukke den aktuelle sjåføren fra videre kjøring?

– Dette er noe vi må vurdere når vi har fått full klarhet i det som har skjedd. Vi har utelukket sjåfører tidligere, og det kan skje i denne saken også, men det er ikke en avgjørelse vi vil ta før vi har fått flere opplysninger på bordet. Jeg har bedt om at den siktede og drosjeeieren møter på mitt kontor mandag morgen, så må vi ta det derfra.

Oppsøkte voldtektsmottaket

Ifølge bistandsadvokaten var kvinnen i 40-årene ute på et hyggelig lag med venner i Sandnes. Hun følte at hun hadde drukket for mye alkohol, og ville komme seg hjemover for å sove.

Kvinnen gikk inn i en taxi som kjørte henne i retning av bestemmelsesstedet. Men plutselig skal sjåføren ha stanset og forgrepet seg på passasjeren i baksetet.

Evelyn Egeli

Evelyn Egeli sier at klienten har opplevd tiden etterpå som sterkt traumatisk.

Foto: Ole Andreas Bø / NRK

Kvinnen ble etter hvert sluppet ut. Hun klarte å ta seg til en kamerat hvor hun fikk varslet politiet. Hun ble deretter kjørt til voldtektsmottaket.

Politiet fant ikke sjåføren

Politiadvokat Malin Skeibrok Ånensen sier at det ble utstedt en pågripelsesbegjæring på taxisjåføren få timer etter anmeldelsen, men det lyktes ikke å spore ham opp på aktuelle adresser.

Politiet lette etter sjåføren i de påfølgende dagene uten å finne ham.

Ifølge Ånensen ble pågripelsesbeslutningen så avsluttet, og sjåføren ble deretter kalt inn til avhør 31. august – nesten fire uker etter hendelsen.

– Den siktede har ikke erkjent straffskyld. Han har en annen forklaring på det som skjedde enn den fornærmede, sier Ånensen.

Hun ønsker ikke å gå nærmere inn på hva sjåføren har forklart til politiet.

– Burde vært fengslet

Evelyn Egeli, bistandsadvokat for kvinnen som skal ha blitt voldtatt, mener det er uforståelig og kritikkverdig at politiet ikke gjorde mer innsats for å finne den siktede på et tidligere tidspunkt, og at de deretter ikke valgte å begjære sjåføren varetektsfengslet.

– Voldtekten var svært traumatisk for min klient. Hun synes det er veldig belastende bare å gå ute i byen og se taxier og sjåfører. En taxi skal være et trygt sted. Der forventer man selvsagt ikke at noe så ille skal skje, sier Egeli.

Hun mener at politiet mistet muligheter til sporsikring på sjåføren og i taxien siden de ikke kom i kontakt med ham gjennom nesten hele august.

– Hva tenker du om at lederen av taxiselskapet sier at han ikke har hørt om saken?

– Det er helt utrolig, så lenge politiet kontaktet taxisentralen og fikk opplysninger allerede samme dag som dette skjedde, tidlig i august. Sjåføren burde selvsagt aldri hatt muligheten til å kjøre videre, mener Egeli.

NRK kjenner ikke til hvorvidt den siktede mannen faktisk har kjørt taxi etter hendelsen.

– Ingen bevisforspillelsesfare

Politiadvokat Malin Skeibrok Ånensen sier at sjåføren ikke ble begjært varetektsfengslet fordi politiet mente det ikke forelå bevisforspillelsesfare. Ifølge Ånensen har ikke politiet undersøkt om den siktede fortsatt kjører taxi.

– Hva gjenstår av etterforskning?

– Vi holder fortsatt på med tekniske undersøkelser, blant annet av siktedes og fornærmedes mobildata. Dessuten avventer vi resultatet av biologiske prøver som er tatt på den fornærmede. Det gjenstår også flere avhør i saken, sier Ånensen.

Nok en taxihendelse

Enda en episode fant sted for to uker siden på Nord-Jæren.

En ung kvinne var på fest i utkanten av Stavanger. Hun ringte etter taxi for å bli kjørt hjem til en annen del av byen. Sjåføren skal ha befølt kvinnen flere steder på kroppen i løpet av turen, men han satte henne til slutt av der hun bodde.

Politihuset i Stavanger.

Ifølge Sør-Vest politidistrikt er det ingen sammenheng mellom de sakene hvor to taxisjåfører i Stavanger/Sandnes-regionen er siktet for henholdsvis voldtekt og seksuell handling uten samtykke mot kvinnelige passasjerer.

Foto: Josef Benoni Ness Tveit / NRK

Politiadvokat Ingvild Anfinsen Sandal sier at politiet har opprettet sak på bakgrunn av kvinnens forklaring. Den aktuelle taxisjåføren har blitt identifisert og har status som siktet i saken. Han er siktet for seksuell handling uten samtykke. Heller ikke denne taxisjåføren har erkjent straffskyld.

Vi har avhørt både siktede og fornærmede, samt sikret DNA. Politiet har anmodet om innsyn i helseopplysninger, og venter nå på mottak av disse. Deretter vil saken være ferdig etterforsket, og den blir så påtaleavgjort, sier Anfinsen Sandal.