Idretten taper mer bassengtid

I tida framover blir det kortere åpningstid i bassengene i Stavanger. Idretten taper tid, til fordel for publikumssvømmere.

Hundvåg svømmehall

I 2015 åpnet nytt svømmeanlegg på Hundvåg i Stavanger. I mai taper svømmeklubbene mye av tiden sin i dette bassenget.

Foto: Arild Eskeland

– Planen har vært å ha en tredeling av de kommunale bassengene mellom skole, publikum og idrett. Det klarer ikke kommunen å opprettholde, sier daglig leder i Stavanger Svømme Club, Åge Olsen.

Idretten taper igjen tid i bassengene i kommunen. For når sommerplanen starter i mai forsvinner mye bassengtid.

– Tiden til idretten reduseres med ytterligere 60 prosent fra dagens situasjon. Dette vil gå utover vår svømmeklubb, men også alle de andre svømmeidrettene i Stavanger, sier Olsen.

Åge Olsen

Åge Olsen i Stavanger Svømme Club

Foto: Cecilie Berntsen Jåsund / NRK

Situasjonen bedres i sommer

Bassengsituasjonen i kommunen har vært vanskelig den siste tiden. Utendørsbassenget Nye Gamlingen er ikke ferdig før til sommeren. Stavanger svømmehall er stengt i minst to år til. Nå har svømmeklubben klaget inn mangelen på bassengtid til politikerne.

– Forslaget nå er at publikum skal ha tiden fram til 19 på hverdager. Stengetiden er klokka 20, og det betyr en time til oss. Vi ønsker utvida åpningstid til 21, eller at vi kan benytte to baner mens det er publikumsbading, sier Olsen.

Kommunalstyret for kultur og idrett i Stavanger har jobba med planene rundt bassengtidene.

– Vi har prøvd å lytte til alle. Vi klarer ikke gjøre alle til lags, men det vil bli endringer etter at Nye Gamlingen åpner 20. juni. Da vil det bli mer rom for konkurranseidretten, sier nestleder Bjarne Kvadsheim (Sp)

Dårligere resultater i konkurranser

Stavanger svømmeklubb mener de har venta på bedre tider lenge, og frykter for både rekruttering og utviklingen til konkurransesvømmerne.

– Vi ser en negativ trend med tanke på resultater. Dette har nok sammenheng med tilgang og antall basseng i Stavanger, sier Olsen.

graf banetid

Banetimer per uke for idrett og publikum etter 17. mai etter forslag om sommertrening/reduserte åpningstider i de kommunale svømmehallene i Stavanger.

Foto: SSC

Men Kvadsheim mener det finnes muligheter i de 12,5 meter lange skolebassengene.

– Samtlige av disse bassengene får svømmeklubbene disponere. Disse er ikke åpne for publikum, sier han.

Klubben vil skåne svømmekursene, men må ta tøffe prioriteringer internt på hvilke grupper som skal få mest tid i vannet.

– Barn og unge som satser på svømminga må få mest tid. Noen vil nå få en klar redusering i treningstid. Det kan hende grupper må gå fra fire til en treningsøkt i uka. Nå blir det viktig for oss å være både kreative og fleksible, sier Olsen.