Hopp til innhold

SV sier nei til jordbruksoppgjøret: – Dette er positivt

SV krever mer penger til bøndene. De 4,1 milliardene staten vil gi i årets jordbruksoppgjør er for lite, mener de.

Sven Martin Håland

Bonde i Sandnes, Sven Martin Håland, er positiv til at SV sier nei til jordbruksoppgjøret.

Foto: Ole Andreas Bø

– Vi skal ha en matvareberedskap som står seg over tid. Jordbruksavtalen slik som den framstår i dag, svarer ikke på dette. Det tror jeg SV nå har sett, sier bonde Sven Martin Håland i Sandnes.

Sven Martin Håland

Sven Martin Håland på gården i Sandnes.

Foto: Ole Andreas Bø / NRK

Kravet fra bøndene var 6,9 milliarder kroner.

Bøndene får 4,1 milliarder kroner i årets jordbruksoppgjør.

Les også Jordbruksavtalen: Frykter at bøndene gir opp

Bonde Leif Langodden med kuer i bakgrunnen.

– Jeg tror det er mye gode intensjoner i jordbruksoppgjøret. Men om vi får disse pengene i lommeboka er det stor tvil om. Jeg tror ikke vi får det, sier Håland.

– Ikke nok

Nestleder Torgeir Knag Fylkesnes i SV mener summen bøndene får i jordbruksoppgjøret, ikke er nok.

– Fortsetter vi på denne måten vil det ta flere tiår å tette inntektsgapet mellom bøndene og andre grupper i samfunnet, sier han til NRK.

Torgeir Knag Fylkesnes

Nestleder i SV, Torgeir Knag Fylkesnes.

Foto: Torstein Bøe

– I en kritisk tid

Han mener forslaget fra regjeringen bryter med regjeringsplattformen, der regjeringen ble enige med SV om å styrke økonomien til bøndene og styrke selvforsyningen i Norge.

– Vi står i en kritisk tid nå. Dersom vi ikke løfter økonomien til bøndene, og tar jorda tilbake i bruk, ligger vi dårlig an som nasjon der matforsyninga i verden stadig blir mer svekket, sier Fylkesnes.

Uenig med SV

Det er Bondelaget og staten som diskuterer jordbruksoppgjøret. Bondelaget ønsket en høyere sum, men partene sa seg enige.

Ståle Hustoft i Bondelaget i Rogaland mener ikke det samme som SV.

– Vi ønsker å få avtalen gjennom med Stortinget, sier han.

Ståle Hustoft

Ståle Hustoft er leder i Rogaland Bondelag.

Foto: Gisle Jørgensen

Hustoft sier jordbruksoppgjøret er viktig, og gir norske bønder et sikkerhetsnett.

– Retten som norske bønder har til å forhandle om rammebetingelser er unik i verden. Bønder i resten av Europa lurer på hvordan vi har fått det til. Dette må vi ta vare på, sier han.

– Et godt landbruksoppgjør

Norges Bondelag og staten har altså forhandlet og kommet fram til en avtale.

– Av respekt for forhandlingsinstituttet, er det den som ligger til grunn for stortingsbehandlingen. Og det er vårt klare utgangspunkt, sier Geir Pollestad, stortingsrepresentant (Sp) i Finanskomiteen.

En lyttende parlamentarisk nestleder Geir Pollestad i samtale med en person. Pollestad står foran en grønn vegg hvor vi ser deler av Senterparti-logoen.

Geir Pollestad er stortingsrepresentant for Senterpartiet i Finanskomiteen.

Foto: Bjarte Johannesen / NRK

Han sier det er et godt oppgjør i år, og håper Stortinget aksepterer det.

– Dersom SV ønsker å bidra mer til landbruket, må de ta det gjennom ulike tiltak knyttet til forhandlingene om revidert budsjett.

– Vil ikke gi oss

Fylkesnes sier partiet vil komme tilbake over helga med hvor mye mer penger som må på bordet for at de skal være fornøyde.

Han er opptatt av at både inntektene til bøndene og selvforsyningen skal opp, og sier jordbruksoppgjøret er et brudd på denne avtalen.

– Dette er noe partiet ikke vil gi seg på i de videre forhandlingene om både denne avtalen og senere i budsjettarbeidet, sier nestlederen.

– Må få betalt for å levere

Dette synes bonden er bra. Han er tydelig på at bøndene må få klare signaler på at gårdsdrift er noe de kan leve av i tiden framover.

Sven Martin Håland

For at bøndene skal ha en trygg framtid mener Håland at tilskuddet til bøndene må opp.

Foto: Ole Andreas Bø / NRK

– Jeg synes det er veldig positivt at en ønsker å utfordre et system som ikke tjener folk flest. Vi som bønder er klare til å levere, men da må vi ha betalt, sier Håland.

Jordbruksavtalen skal vedtas på Stortinget i juni.

– Dette betyr at det er en sjans for at vårt arbeid blir verdsatt, sier Håland.

Les også Bøndene krever mer: – Folk skjønner ikke hvor alvorlig situasjonen er

Liv Oddrun Maurstad