Storstreik i oljesektoren – 3000 oljearbeidere blir satt i land

Om lag 1500 oljearbeidere blir permittert etter at 1550 ble tatt ut i streik av fagforbundet Safe. Det betyr full stopp på 28 installasjoner på norsk sokkel.

Flere rigger i Ølen

Rigger i opplag ble på mange måter symbolet på oljekrisen som begynte i 2014. Bildet er fra Ølensvåg august 2016. Det kan koste flere millioner kroner å ha en rigg parkert per dag. Riggen til høyre i bildet, Scarabeo 8, er rammet av streiken nå.

Foto: Arild Eskeland / NRK

– Det er helt ubegripelig. Dette er en helt unødvendig streik.

Det sier Jakob Korsgaard som er forhandlingsleder for Norges Rederiforbund og administrerende direktør for riggselskapet Maersk Drilling.

Natt til mandag trappet oljefagforbundet Safe opp streiken, og tok ut ytterligere 901 ansatte på norsk sokkel. Medregnet de som ble tatt ut i forrige uke, er nå 1550 oljearbeidere tatt ut. Dette fører til at det blir full stopp på 28 installasjoner på norsk sokkel.

– Det var ni som var rammet tidligere, og 19 til i dag. Det er nedstengning på gang, sier Korsgaard.

Oljearbeiderne som ikke er organisert i Safe på disse installasjonene, som for det meste er rigger, blir permittert.

– Hvor mange er det snakk om?

– Antall permitterte blir omtrent det samme som de streikende. Operasjonene stopper opp. Det sier seg selv at oljeselskapene, riggselskapene og samfunnet generelt blir belastet, sier Korsgaard.

Jakob Korsgaard i Maersk Drilling Norge

Jakob Korsgaard er forhandlingsleder for Norges Rederiforbund. Ingen av hans installasjoner eller ansatte i Maersk Drilling er rammet av streiken.

Foto: Inger Johanne Stenberg

– Feil tidspunkt

Forhandlingslederen er også klar på at streiken kommer på feil tidspunkt.

– Det er en svært uheldig timing. Industrien har jobbet for å komme tilbake siden 2014, så dette er upassende tidspunkt, sier Korsgaard.

Rigg- og supplybåt-markedet har vært hardt rammet av oljekrisen som begynte i 2014. Til tider har store deler av riggflåten på norsk sokkel vært i opplag.

I Sandnes kommer skipet Island Frontier i land. Arbeiderne kommer av skipet og blir møtt av to Safe-medlemmer som står streikevakt.

– Det er nå vi har forhandlingsrett. Vi kan jo ikke streike ellers. Når tariffavtalen er utløpt må begge parter forhandle. Norges Rederiforbund viser ingen forhandlingsvilje.

Streikevakt og klubbleder i ESS, Oddleiv Tønnessen, fnyser av Korsgaards kommentarer om tidspunktet på streiken. Det er nettopp nå som det har blitt litt bedre tider at oljearbeiderne kan få sin del av kaka mener han.

– Vi har vært gjennom mange år med trange vilkår. Vi har gått ned i lønn og kjøpekraft, og år må vi rette opp noe av dette, sier Tønnessen.

Streik Safe

Øystein Pettersen (til venstre) møter streikevaktene. Oddleiv Tønnessen (i midten).

Foto: Tom Edvindsen / NRK

Lønn og pensjon

I tillegg til lønnskravet krever Safe videreføring av en gavepensjonsordning. De andre fagforbundene Norges Rederiforbund har forhandlet med, Industri Energi og DSO, har kommet til enighet med bransjeorganisasjonen.

– Men vi synes ikke vi er kravstore.

Det sier Øystein Pettersen. Han er nestleder i Safe-klubben i Island Offshore og kom i land med skipet Island Frontier i dag.

– Her blir det ingen aktiviteter nå.

– Er du redd for at det kan bli lenge til at du er på jobb igjen?

– Jeg håper det løser seg fort, men som jeg oppfatter det så er noen av kravene våre ufravikelige. Vi vil stå på, sier Pettersen.

Øystein Pettersen

Øystein Pettersen gikk ut i streik i dag.

Foto: Tom Edvindsen / NRK