Stavanger skiller syklister og fotgjengere

Stavanger skal skille gående og syklister på alle nye sykkelveier i kommunen. En dødsulykke der en syklist kolliderte med en eldre mann, har gjort vedtaket aktuelt.

I Stavanger byggjer dei alle nye sykkelstiar med skilje mellom syklistar og fotgjengarar.

I Stavanger bygger de alle nye sykkelstier med skille mellom syklister og fotgjengere.

Foto: Ingvald Nordmark / NRK

På Åsen i Stavanger, ikke langt fra motorveien, pågår det bygging av ny sykkel- og fotgjengerbane ved siden av veien.

– Dette er altså en sykkelvei med fortau. Modellen er etter alle andre land som har hårete mål for å bli flinke til å få folk til å sykle, sier Stavanger-politiker Leif Arne Moi Nilsen (Frp).

Det kunne vært bygget en tre meter bred, kombinert fortau- og sykkelsti, men i stedet er sykkelbanen delt i to; én for syklistene og deretter et fysisk skille før fortauet kommer.

Denne nye sykkelstien, med avskild fortau, blir bygd på Åsen i Stavanger.

Denne nye sykkelstien, med adskilt fortau, blir bygget på Åsen i Stavanger.

Foto: Ingvald Nordmark / NRK

Kjartan Alexander Lunde (V) er medlem i samferdselsutvalget i Rogaland og sitter i kommunalstyret for byutvikling i Stavanger. Han mener det handler om at folk føler seg utrygge når de ferdes til fots, eller på sykkel.

– Det er det som har gjort at vi nå ønsker å ta grep. Det er for å skille sykkelveien fra bilveier og der fotgjengerne går, sier han.

– En tragisk ulykke

Dette kommer opp i kjølvannet av at en eldre mann døde, etter å ha blitt påkjørt av en syklist på den kombinerte gang- og sykkelstien på Tjensvoll i august.

– Det var en veldig tragisk ulykke, som viser at vi må få gjort noe for å skille ut disse sykkelveiene, sier Lunde.

Han mener tiltaket vil ha positiv virkning, blant annet for sikkerheten langs veiene.

– Det ser vi fra de europeiske byene som har lyktes med å nå gode mål på sykkelveier. De har tatt grep med farget asfalt og ved å skille sykkelveiene fra den vanlige biltrafikken og fra de gående.

Kjartan Alexander Lunde (V) og Leif Arne Moi Nilsen vil skilje gåande og syklistar.

Kjartan Alexander Lunde (V) og Leif Arne Moi Nilsen (Frp) vil skille gående og syklister.

Foto: Ingvald Nordmark / NRK

– Flere vil ta sykkelen til jobb

Etter at Venstre i Stavanger fremmet forslaget tidligere i september, fikk de raskt støtte fra Moi Nilsen i Frp.

Han ser flere fordeler ved bedre tilrettelagt infrastruktur for syklistene.

– Folk får bedre helse av å sykle. Det er helse i hvert eneste tråkk. Det at folk sykler er flotte greier. Det er vinn-vinn det, sier han.

Han forklarer at det er kostbart å gjennomføre, men at penger fra det lokale parkeringsselskapet gjør at Stavanger kommune har råd, også i den videre utbyggingen i byen.

Moi Nilsen forklarer at det er politisk flertall for å gjøre dette og han tror også flere vil ta sykkelen til jobb, med et slikt opplegg overalt, der det bygges nytt.

– Alle store reguleringsplaner blir endelig godkjent i bystyret. Men ingen i bystyret kommer til å ta vekk en slik sykkelsti. Penger har vi, sier han.