Hopp til innhold

Styrker undervisningen med flere proffe svømmere

Stavanger og Bergen bruker flere millioner kroner på samarbeid med lokale svømmeklubber. Ved enkelte skoler mestrer nå 9 av 10 elever svømmekravet.

Svømmetrening på Hundvåg i Stavanger.

Crisan Cristian er svømmeinstruktør for Svøm Stavanger og lærer barn på fjerde trinn å bli svømmedyktige.

Foto: Marte Skodje / NRK

Jeg syns det er litt vanskelig å svømme helt til bunnen, men jeg får det til.

Det forteller Mali Schippers Fjone (9) som hver uke har skolesvømming i Hundvåghallen i Stavanger.

Sammen med de andre elevene i klasse 4 A ved Skeie skole terper hun på ulike svømmeteknikker.

Vi trener på å svømme på magen og ryggen, og på å flyte og stupe.

Elev, barneskole.

Mali Schippers Fjone.

Foto: Marte Skodje / NRK

Dobbelt så mange barn i Stavanger og Bergen klarer kompetansemålet på 4. trinn, sammenlignet med resten av landet, ifølge Norges Svømmeforbund.

Svømmeforbundet er ikke i tvil; barn må få mye bassengtid for å bli svømmedyktige.

Og tett oppfølging.

Flere voksne i vannet

I dag er det kun 4 av 10 elever som klarer kompetansemålet på 4. trinn (ekstern lenke) i Norge.

På Vestlandet er trenden langt mer positiv.

Ved enkelte skoler i Bergen og Stavanger mestrer nå 9 av 10 elever svømmekravet, ifølge Svømmeforbundet.

Dette fungerer fordi vi er mange voksne til stede.

Det sier Ivanka Moralieva, som er leder og hovedinstruktør for pilotprosjektet Svøm Stavanger.

Ivanka Moralieva, leder for Svøm Stavanger.

Stavanger og Bergen samarbeider med svømmeidretten om svømmeopplæringen på barneskolene. Ivanka Moralieva er leder for Svøm Stavanger.

Foto: Marte Skodje / NRK

Prosjektet i Rogaland stammer fra Bergen. I flere år har de benyttet seg av metoden, med gode resultater.

Hva er det dere gjør annerledes her, enn det en gjorde før i norsk skole?

Forskjellen er at svømmeklubbene er med og bidrar. De hjelper til og styrker svømmeopplæringen i skoletiden, sier Moralieva.

Hun forteller videre at opplegget har gitt gode resultater og elevenes svømmeferdigheter har blitt merkbart bedre gjennom prosjektet.

Stikkordet er systematisk trening til elever både på 2. og 4. trinn.

Deler inn etter ferdighetsnivå

– Elevenes ferdigheter blir klart mye bedre. De lærer fortere, sier Per Karlsson som er lærer ved Skeie skole.

Per Karlsson, lærer ved Skeie skole på Hundvåg.

Per Karlsson er lærer ved Skeie skole på Hundvåg. Kommunens lærere er med i vannet og de har fortsatt ansvar for opplæringen.

Foto: Marte Skodje / NRK

Han har vært svømmelærer i seks år og setter stor pris på å få hjelp av flere utdannede og erfarne instruktører i undervisningen.

Tidligere var vi to voksne på 20 barn. Med svømmealliansen så er vi fire, fem eller seks voksne, sier Karlsson.

Med flere voksne på laget har de muligheten til å dele og gjennomføre undervisningen, basert på ferdigheter.

Elevene følger et systematisk og utprøvd opplegg for grunnleggende svømmeopplæring med gradvis progresjon fra en ferdighet til neste.

– Elevene får utfordringer på sitt nivå. Vi ser at flere og flere barn blir svømmedyktige, forteller Moralieva.

Theo Malmin (9) forteller at han lærte seg å svømme i sommer. Nå vil han bruke svømmetimene i Hundvåghallen til å bli enda bedre.

– Det er gøy å kunne svømme, fordi da kan du kan gjøre mer ting. Som for eksempel å være på dypet, sier han.

Elev.

Theo Malmin.

Foto: Marte Skodje / NRK

Koster flere millioner kroner

Dette er det syvende året Bergen samarbeider med svømmeidretten. I Stavanger går de nå i gang med det tredje.

Det første året var 250 elever ved fem skoler i Stavanger med i prosjektet. Året etter ble det utvidet til å gjelde 800 elever fordelt på 19 skoler.

I år skal samtlige elever på 2. og 4. trinn i Stavanger få tilpasset svømmeopplæring etter denne modellen.

Svømmetrening på Hundvåg i Stavanger.

Leiv Richard Brystøl-Hill er svømmeinstruktør og lærer barn på Hundvåg til å bli svømmedyktige.

Foto: Marte Skodje / NRK

Prosjektet finansieres av kommunen, med tilskudd fra folkehelsemidler, og har en årlig kostnadsramme på 4,5 millioner kroner.

Svømming er en del av faget kroppsøving.

Læreplanene inneholder mål for hva elevene skal mestre i svømming, akkurat som de har mål for hva elevene skal kunne i fag som norsk og matematikk. Med den jobben vi gjør nå, tror vi at det er flere som settes i stand til å kunne nå målene, sier Moralieva.

Flere nyheter fra Rogaland