Statoil leverer plan for utbygging

Statoil leverer plan for utbygging og drift av Utgard-funnet i Nordsjøen. Utvinnbare reserver er anslått til 56,4 millioner fat oljeekvivalenter. Planlagte investeringer er om lag 3,5 milliarder kroner. Utgard ble funnet i 1982 og ligger 21 kilometer fra Sleipner-feltet. Funnet har vært vurdert utbygd flere ganger tidligere.