Staten overtar risikoen på riksveier: – Stor lettelse for fylkene

Senterpartiet har fått flertall i Stortinget for at staten overtar garantiansvaret for over 154 milliarder i bompengelån på riksveier, som fylkene før har måttet garantere for.

Ingen bompengeinnkreving i Ryfast, her fra Ryfylketunnelen på Strand-siden

Rogaland fylkeskommune har garantiansvar for i underkant av 5 milliarder for Ryfast.

Foto: Odd Rune Kyllingstad / NRK

– Dette er en nydelig dag. Endelig er vi lyttet til. Det er en stor lettelse, sier fylkesordfører i Rogaland Marianne Chesak (Ap).

Frem til i dag har det vært stor usikkerhet knyttet til om fylkeskommunene har økonomi til å garantere for store veiprosjekter.

Marianne Chesak

Marianne Chesak (Ap), fylkesordfører Rogaland.

Foto: Stine Rørvik / NRK

De norske fylkene har stilt garantier for over 154 milliarder kroner for riksveier. I flere år har for eksempel Rogaland fylkeskommune kjempet for å slippe å ha garantiansvar for riksveier.

Fylkeskommunen har allerede stilt garantier for 31,8 milliarder kroner, der 25 milliarder er garantier for rene europa- og riksvegprosjekter. Det er desidert mest i landet.

Til sammenlikning er fylkeskommunens driftsinntekter 7,3 milliarder i året.

Fylket har sagt nei til å stille garanti for videre utbygging av E39, mellom Ålgård og Lyngdal på 11 milliarder kroner.

– Det er et dysfunksjonelt system. Fylkeskommunene skal stille garantiansvar for prosjekter, hvor vi hverken kan styre inntekter eller utgifter. Vi kan ikke gjøre noe aktivt. Dette har vært en stor byrde for fylkeskommunene, sier Chesak.

Fylkeskommuners garantiansvar

Fylkeskommune

Driftsinntekter (1000 kroner)

Vedtatt garantiramme (1000 kroner)

Vedtatt garantiansvar i forhold til driftsinntekter (i prosent)

Rogaland fylkeskommune*

7 349 493

31 817 880

433

Agder**

5 381 610

22 473 833

418

Trøndelag

8 379 781

24 298 000

290

Vestfold og Telemark

6 341 453

15 817 000

249

Innlandet

7 011 224

16 646 000

237

Vestland

13 116 329

18 786 000

143

Viken

17 016 331

16 508 084

97

Møre og Romsdal

5 646 954

3 946 352

70

Nordland

6 563 125

2 963 000

45

Troms og Finnmark

6 766 462

570 000

8

Oslo kommune og fylkeskommune

66 111 939

959 000

1

Staten overtar

Det nye vedtaket innebærer at staten må ta regningen dersom nedbetalingen av prosjektene ikke går som planlagt.

– Vi mener det er feil at når den rike staten bygger vei må de fattige fylkeskommunene stille garanti for det, sier stortingspolitiker Geir Pollestad (Sp).

Geir Pollestad

Geir Pollestad, stortingsrepresentant (Sp).

Foto: Terje Pedersen / Terje Pedersen

Det var opposisjonspartiene Senterpartiet, Fremskrittspartiet, Arbeiderpartiet og Rødt som sørget for flertallet.

Samferdselsdepartementet og kommunal og moderniseringsdepartementet mente derimot at denne løsningen ville undergrave bompengesystemet og frata fylkeskommunen innflytelse over bompengeprosjekter.

Under kan du se forholdet mellom inntekter og garantiansvar for de fylkene som er verst stilt:

Flere fordeler

– Hvorfor er det viktig at staten tar over?

– Det kan gi billigere bompenger. Det finnes også fylker som ikke er i stand til å gi mer garantier, slik at veiprosjekt stopper opp. Og så handler det om rettferdighet, sier Pollestad.

Han mener vedtaket gjør at flere veiprosjekt kan komme raskere i gang.

– Dette er en vinnersak på alle måter.

Fylkesordføreren i Rogaland har vært i møter med samferdselsminister Knut Arild Hareide (KrF) og kommunalminister Nikolai Astrup (H) om saken.

– De har forståelse for situasjonen. Men det er ikke kommet noe mer konkret enn det.

– Hvis dette går igjennom vil garantiansvaret bli kraftig redusert. Vi vil få mye sikrere økonomi, sier hun.