Stanser ikke salget av Hepworth-skulpturen

Stavanger Tingrett stanser ikke det omstridte salget av Hepworth-skulpturen "Figure for landscape", og dermed blir det trolig auksjon i London i morgen.

Lykt utenfor Kunsthallen

Skulpturen, som tidligere stod utenfor Kunsthall Stavanger, blir trolig auksjonert i London i morgen.

Foto: Anett Johansen Espeland / NRK

11 medlemmer av kunstforeningen mener vedtaket om salg er ugyldig , men ifølge kjennelsen er dette en type tvist som foreningen selv må løse, og som ikke kan avgjøres av en domstol.

Saksøkerne, blant med kunstner Marit Aanestad, kunstsamler Ådne Kverneland og gallerist Arve Opdahl, er dømt til å betale saksomkostninger på 60.000 kroner.

To av saksøkerne, Hans Eyvind Næss og Fredrik Hansen, er meldt inn i foreningen etter at konflikten startet, og deres sak avvises på det grunnlaget, skriver tingrettsdommer Torbjørn Husebø.

Stavanger Byselskab, der Næss og Hansen er med, har også tidligere forsøkt å stanse salget, men blitt avvist av tingretten. Den saken ble anket, men den er ennå ikke sendt videre til Gulating lagmannsrett.

– Jeg fikk anken i går, sier Husebø til NRK.

Anker kjennelsen

Advokat Bjørn Kvernberg, som representerer saksøkerne, sier at kjennelsen vil bli anket til lagmannsretten.

– Kunsthall Stavanger tar en sjanse når de legger ut for salg en skulptur før det foreligger en rettskraftig dom, sier han.

Saksøkerne stiller spørsmålet ved vedtaket om salg fordi saken ikke ble presentert som en vedtakssak på årsmøtet i kunstforeningen 24. april. De påstår at det har foregått myndighetsmisbruk, og at vedtektene ikke er etterlevd.

– Foreningen må løse tvisten selv

Det vises også til at Hepworths etterkommere har karakterisert salget som «uetisk», blant annet fordi Barbara Hepworth i sin tid ga foreningen en god pris på skulpturen.

I kjennelsen skriver tingrettsdommer Husebø at styret i kunstforeningen mener salget er nødvendig for å redde økonomien, og at dokumentasjonen viser at de over lang tid har arbeidet med sikte på å bedre driftsgrunnlaget uten å lykkes, mens saksøkerne på sin side vil «konservere situasjonen».

«Tvisten er av en slik karakter at den hører inn under foreningens selvbestemmelsesrett, og kan således ikke undergis domstolskontroll. Retten skal være tilbakeholden, med henvisning til at det ikke er tale om krenkelse av medlemsrettigheter», heter det i kjennelsen.

Glede i Kunstforeningens ledelse

Styret og administrasjonen i Kunsthall Stavanger er glad for at tingretten gir Stavanger Kunstforening medhold for andre gang.

– Dette er en bekreftelse på at vi i vårt vedtak om salg av Barbara Hepworths skulptur «Figure for Landscape» ivaretar foreningens fremtid på grunnlag av Stavanger Kunstforenings vedtekter og generalforsamlingens vedtak som støttet salget med 41 mot 15 stemmer, sier styreleder Eirik Moe.

– Vi beklager at skulpturen ikke blir værende i Stavanger, men salget er et resultat av en mangeårig prosess hvor en rekke forsøk på løsninger og økt støtte ikke har ført frem, legger han til.

Styret og administrasjonen ønsker å takke for den overveldende støtten de har fått fra kunstprofesjonelle og andre.


Flere nyheter fra Rogaland