Hopp til innhold

Må betale ei timelønn for å komme seg på jobb

Helene Omdal og andre med utviklingshemming har hittil fått gratis transport til og fra jobb i Eigersund. Det blir det nå slutt på, har politikerne bestemt for å spare penger.

Helene Omdal

Helene Omdal setter sammen Anne-dokker på attføringsbedriften Uninor i Eigersund. Hun tjener rundt 4000 kroner i måneden, i tillegg til uføretrygda. Da rammer det hardt å skulle betale ei timelønn om dagen i busspenger.

Foto: Øystein Ellingsen / NRK

– Jeg lurer på hva kommunen egentlig tenker. For når det meste av den lønna du får her ute, går til regninger, har du ikke mye igjen, sier Helene Omdal.

Hun setter sammen Anne-dukker på attføringsbedriften Uninor på Hovland i Eigersund. For det får hun 30 kroner i produksjonsbonus per time. Til nå har hun og de 44 andre som jobber der, fått fri transport til og fra jobb. Men nå er det slutt.

– Rammer dem som tjener minst

Kommunestyret i Eigersund har enstemmig, og uten debatt, vedtatt at de ansatte ved Uninor skal betale ei timelønn per dag i egenandel for transport. Grunnen er at kommunen skal spare penger.

Vedtaket utgjør 7000 kroner i året for Helene. Fra før er hun og de andre på attføringsbedriften uføretrygda.

Elin Marie Omdal

Elin Marie Omdal synes det er urettferdig at datteren og de andre på Uninor ikke lenger skal få gratis transport til og fra jobb.

Foto: Øystein Ellingsen / NRK

De som tjener minst, må betale for kommunens dårlige økonomi. Det er litt urettferdig, sier Elin Marie Omdal, mor til Helene.

Daglig må hun kjøre datteren 14 kilometer til og fra bussen. Det er i seg selv en økonomisk belastning, sier hun.

– Min første tanke da jeg fikk brevet, var at da kjører vi henne sjøl, men jeg synes det også er litt urettferdig, sier hun.

Vedtatt uten debatt

Egenandelen på transport for personer med utviklingshemming er en del av sparepakken Eigersund kommune må igjennom for å ta inn igjen store overskridelser.

– Vi fikk en sak som gjaldt transport internt i kommunen med diverse punkter, der dette var ett. Den kom til kommunestyret, som gjorde et enstemmig vedtak uten debatt, forteller tidligere gruppeleder for Høyre, Arne Stapnes.

Arne Stapnes

Arne Stapnes er gruppeleder for Høyre i Eigersund.

Foto: Øystein Ellingsen / NRK

Han vil ikke love at vedtaket kan bli omgjort.

– Alle saker kan tas opp på nytt, de gjelder til det blir gjort et nytt vedtak, nøyer han seg med å si.

Etter HVPU-reformen

Da HVPU -reformen ble innført i 1991 påtok Eigersund kommune seg ansvaret for gratis transport til og fra attføringsbedrifter. Uninor oppstod som en følge av denne reformen, forteller Uninor-direktør, Solveig Ege Tengesdal.

Ege Tengesdal, som snart blir fylkesordfører for KrF, erklærte seg inhabil da saken ble vedtatt i Eigersund kommunestyre. Men også hun oppfatter at det er kommunens vanskelige økonomi som gjør at også personer med utviklingshemming må betale for transporttjenester til og fra jobb.

For Helene Omdal og hennes arbeidskamerater har vedtaket store konsekvenser.

– Jeg sjøl tjener rett rundt 4000 i måneden her ute på Uninor, og det meste av lønna mi går til regninger, så jeg har ikke mye å rutte med, sier Helene Omdal.