Solasplitten vil gi mer kø på motorveien

Solasplitten blir bra for mange, men på Motorveien blir det mer kø, mener vegvesenet.

Kø på motorveien

Fordi flere vil kjøre helt til Sola i stedet for å ta av på Hinna som nå, blir det en større belastning på motorveien når Solasplitten er ferdig, mener Statens vegvesen.

Foto: Kaj Hjertenes / NRK

Anleggsmaskinene på Solasplitten nærmer seg innspurten. 14. desember skal den fire kilometer lange strekningen fra Motorvegen på Forus til flyplassen på Sola åpnes. Det gleder mange seg til

– Den blir viktig for å komme seg til flyplassen og for å komme seg inn i transportkorridor vest som skal bygges over Tananger. Dette blir en viktig og bra strekning, sier Harald Minge administrerende direktør i Næringsforeningen i Stavanger-regionen.

Mindre trafikk på Rv 510, mer på motorveien

Ingve Undheim

Ingve Undheim er overingeniør i Statens vegvesen.

Foto: Kaj Hjertenes / NRK

– Det vil også bli bra for dem som bor på Røyneberg som sliter med støy og problemer i forbindelse med Rv 510. Den vil få halvert trafikkmengden når Solasplitten åpner, sier overingeniør Ingve Undheim i Statens vegvesen.

På motorveien derimot, varsles det mer kø enn før. Vegvesenet regner med at de som skal til flyplassen ikke lenger vil svinge av på Hinna, men forsette til avkjørselen til Solasplitten. Da blir de lenger på Motorvegen og det fører til flere biler og mer kø der.

– Motorvegen vil nok bli enda mer belastet enn det den har vært før. Spesielt mellom Hinna og Solasplitten som får ekstra mye trafikk, sier Undheim.

Bli med da NRK kjørte den uåpnede Solasplitten.

VIDEO: Bli med vegvesenet gjennom Solasplitten.

Genererer behov for vei og kollektivsatsning

Harald Minge

Harald Minge er administrerende direktør i Næringsforeningen i Stavanger-regionen.

Foto: Ole-André Lagmandokk / NRK

Dermed genererer den nye vegstrekningen behov for nye tiltak andre steder.

– I byområder klarer vi ikke bygge oss ut av køproblemene. En vil kunne oppleve mer kø i Sømmevågen og noen steder på motorveien. Det er behov for å bygge mer sykkelvei og kollektivfelt for å få frem kollektivtrafikken, sier Undheim.

For Harald Minge i Næringsforeningen er det en bekreftelse på det foreningen alt har hevdet en stund, nemlig at Motorvegen må bygges ut.

– Det bekrefter at motorveien ikke er dimensjonert for den trafikkøkningen vi skal ha. Det er en fortetting på motorvegen i dag, og veksten kommer fortere enn det vi hadde trodd. Derfor må vi gjøre noe. Vi er nødt til å bygge et felt ekstra i begge retninger som kanskje kunne være forbehold kollektivtrafikk og næringstransport., sier Minge.

– Mer vei gir mer trafikk

Ellen Solheim

Ellen Solheim (Krf) er leder av fylkets samferdselsutvalg.

Foto: Kristoffer Møllevik / NRK

Ellen Solheim (Krf), som leder fylkets samferdselsutvalg, synes det er alt for tidlig å si sikkert om vegvesenets spådom kommer til å slå til.

– Jeg tror fortsatt at enda flere vil ta Rv 510 fordi det allerede i dag er såpass mye kø på motorvegen at det vil være lite hensiktsmessig å kjøre på den helt til Solasplitten, sier hun.

Næringsforeningens forslag har hun ingen tro på. Hun mener mange andre prosjekter er viktigere enn dette.

– Det er ikke noe som politikerne har prioritert. Jeg er mer opptatt av å få på plass et høyverdig kollektivsystem i vår region. For meg betyr det bybane i kombinasjon med tog og bussvei. Jeg har ingen tro på at vi skal bygge seks felt og på den måten kvitte oss med køene. Historien har vist oss at mer vei gir mer trafikk, sier Solheim.

– Folk vil fortsatt bruke bilen

Undheim i Statens vegvesen er enig i at det trengs en økt kollektivsatsing i regionen med utbygging av flere kollektivfelt, men mener det ikke erstatter behovet for veier.

– Vi må ha kollektivtrafikk og gode muligheter for sykling, men folk vil fortsatt bruke bilen og det er mye næringstransport som må frem på veiene. Det kommer en ikke bort fra, og da må en planlegge og dimensjonere utfra det, sier Ingve Undheim.

Vi planlegger slik at det finnes gode alternativer til å bruke kollektivtrafikk eller sykkel, istedenfor bilen, legger han til.