Skuffet over StatoilHydro-styret

Stavanger-regionen burde fått representanter i det nye StatoilHydro-styret. Det mener fungerende ordfører i Stavanger, Bjørg Tysdal Moe.

Bjørg Tysdal Moe
Foto: Torunn Westvik Tørneng / NRK

KrF- politikeren mener det nye styret er overrepresentert med personer fra Oslo, og synes det er beklagelig at lokale aktører ikke er foreslått til styret.

- Det er veldig beklagelig at en ikke har fått plass til en regional representant i styret. Når vi vet at vi har en betydelig kompetanse her, så synes vi det er et uklokt valg de har gjort, sier Tysdal Moe.

 - Blir man ikke tatt på alvor når man er fra Stavanger?

- Det oppleves ikke som vi blir regnet med i samme grad. Vår kompetanse blir ikke brukt fullt ut. Vi må selv være enda bedre på å markedsføre vår kompetanse overfor sentrale myndigheter, sier Bjørg Tysdal Moe.

Stortingsrepresentant for Rogaland, Bent Høie, H, mener det er viktigere enn  noen gang at noen med bakgrunn fra vårt område er med i styret i StatoilHydro.

Hør Bent Høie og Stein Bredal her .