Sjøfugl spiser opp fisken i elvene

Bestanden av hekkende mellomskarv i Sør-Norge vokser i rekordfart. Mellomskarven er en sjøfugl, men forsyner seg mer og mer av smolt og svidder i rogalandselvene.

Sjur Apneseth

Sjur Apneseth viser hvor stor fisk skarven tok i Ognaelva.

Foto: Øystein Ellingsen, Egersund / NRK

Mellomskarven spiser fisk opp til 50 cm, sier laksefisker Sjur Apneseth. Han har selv sett den store fuglen dukke etter fisk i Ognaelva.

– Jeg liker det ikke, det er rett og slett lite kjekt å se på, sier Apneseth.

Ifølge tall fra overvåkningsprogrammet for norske sjøfugler er økningen i antall mellomskarv nå så kraftig at det kan bli et stort problem for lakseelvene i framtiden. For det er i elvene mellomskarven spiser, og den liker smolt og smålaks best.

Mellomskarv i Ognavassdraget

Mellomskarv i Bjerkreimsvassdraget.

Foto: Øystein ellingsen, Egersund / NRK

Trenger mye mat

En voksen mellomskarv trenger en halv kilo fisk i døgnet. På kontinentet har fuglen hatt en eksplosiv utvikling, og i Danmark har hele vassdrag blitt utryddet for fisk.

Hvis den utvikler seg slik den har utviklet seg i Danmark, så kan det bli et stort problem for laksen i elva. Den beiter på småfisk, her er det smolt. Dersom smolten forsvinner, blir det ikke laks igjen, I Danmark er harren utryddet i en elv på grunn av skarven.

I Sør-Rogaland hekker mellomskarven ved Orrevatnet og på Brusand. Den flyr uten problemer 5 mil om dagen for å skaffe seg mat. Dermed kommer den langt opp i lakseelvene, forteller ornitolog John Grønning i Bjerkreim.

– Den kan godt fly fem mil for å finne mat, så da kan den lett finne veien til Bjerkreimsvassdraget, sier Grønning.

Ornitolog John Grønning

Ornitolog John Grønning

Foto: Øystein Ellingsen, Egersund / NRK

Kan jaktes på

I Rogaland er det lov å skyte mellomskarv i tidsrommet 21. august til 23. desember. Det har til nå ikke vært vanlig å jakte på mellomskarv i innlandet.

Bjerkreim jeger- og fiskerforening ber nå grunneierne langs elva vurdere om jakt på fuglen kan demme opp for den eksplosive tilveksten arten har fått.

John Skårland

Leder i Bjerkreim jeger- og fiskerforening, John Skårland

Foto: Øystein Ellingsen, Egersund / NRK

– Skarven er en jaktbar art, og det er grunneierne langs elva som har denne rettigheten. Vi burde prøve å beskatte den, sier leder i foreningen, John Skårland.