Hopp til innhold

- Dropp bybanen, bygg heller bussbane

Enigheten om å bygge en bybane på Nord-Jæren slår sprekker.

Video nsps_upload_2010_3_17_18_9_25_944.jpg
Denne videoen er dessverre ikke tilgjengelig. Kontakt oss dersom du har spørsmål.

Senterpartiets Odd Arild Kvaløy er blitt svært skeptisk til at det er rett å investere ni milliarder kroner i en bybane på Nord-Jæren.

Kvaløy, somer er leder i Samferdselsutvalget i Rogaland fylkeskommune, er blitt enda mer skeptisk etter at det er lagt fram en såkalt konseptvalgutredning for transportsystemet for Jæren (KVU Jæren). Her blir det anbefalt å satse på bybane.

- Senterpartiet mener konseptvalgutredningen forteller at det er behov for store investeringer i jærregionen i årene som kommer. Den forteller også at vi må satse tungt på kollektivløsninger. Men den forteller også at den mest effektive og mest rasjonelle løsningen i forhold til bruk av penger i første omgang er å bygge en bussbane, sier Kvaløy.

Utredning med mangler

Utbygging av en bussbane på Nord-Jæren er beregnet å koste 5,5 milliarder kroner, mens en bybane vil koste hele ni milliarder kroner. Fylkesrådmannen støtter konklusjonen i KVU Jæren, og mener det er riktig å satse på bybane. Men utredningen har flere mangler, ifølge Kvaløy.

- Jeg mener denne utredningen ikke er holdbar. Det er mange hull her, og jeg har kommet til en annen konklusjon etter å ha lest utredningen, sier Kvaløy.

- Bussbane er en mye bedre løsning enn bybane, fordi vi vil nå kollektivmålene ved å bruke mindre penger. De pengene en sparer på bussbane kan brukes til andre prosjekter som vil bedre framkommenligheten. Vi kan også øke trafikksikkerheten, og bedre folkehelsen ved å bygge flere sykkelveier, mener Kvaløy.

- Men hva med CO2-utslippene, vil ikke de bli mindre med en bybane enn busser?

- Det er ikke gitt noe entydig svar på dette. Vi vil oppnå vel så gode kollektivløsninger med en bussbane. Hvis en tenker seg alternativ bruk av tre milliarder kroner, som er forskjellen på de to alternativene, så kan det iverkettes mye for disse pengene for å få ned CO2-utslippene, mener Kvaløy.

Venstre skuffet

Venstre har hele tiden vært en varm forkjemper for bybanen. Helge Solum Larsen er skuffet over Senterpartiet, og mener partiet er på kollisjonskurs med alle faglige råd.

- Dette er ikke uventet, men det er veldig skuffende. Jeg håper Senterpartiet blir isolert sammen med Fremskrittspartiet, og at det øvrige politiske Rogaland ser at vi ikke kommer videre med å løse samferdselsutfordringene før vi velger det som de faglige etatene anbefaler, nemlig en skinnegående bybane, sier Solum Larsen.

Samferdselsutvalget i fylkeskommunen diskuterer onsdag ettermiddag hva som er mest nfiornuftig å satse på - bussbane, eller bybane.