Hopp til innhold

Seks personer kunne mistet synet

Seks personer kunne ha mistet synet da de fikk en infeksjon etter en rutinebehandling på Stavanger universitetssjukehus.

Øyklinikken i Stavanger

Det var på øyeavdelingen i Hillevåg at de seks pasientene fikk en alvorlig infeksjon i øyet etter å ha fått en sprøyte. Stavanger universitetssjukehus antar at infeksjonen stammer fra opptrekksfasen – da medikamentet ble overført til sprøytene.

Foto: Rolv Christian Topdahl / NRK

– Vi tar denne saken svært alvorlig. Vi beklager sterkt det som har inntruffet og den ekstra belastningen det har påført pasientene, sier overlege Kyrre Meberg ved Stavanger universitetssjukehus (SUS).

Rundt juletider i fjor fikk seks personer injeksjon av stoffet Eylea inn i øyeeplet på øyeavdelingen ved SUS. Dette er rutinebehandling for folk med en relativt vanlig øyesykdom, men akkurat denne gangen gikk det veldig galt.

Sprøytene var nemlig infiserte. Konsekvensen var at alle seks fikk den alvorlige og synstruende bakterielle øyebetennelsen endoftalmitt.

– Det er en betennelse som i gitte tilfeller kan være alvorlig, sier han.

Var blind på øyet i seks uker

Kyrre Meberg

Kyrre Meberg, medisinsk ansvarlig overlege ved øyeavdelingen ved Stavanger universitetssjukehus.

Foto: Rolv Christian Topdahl / NRK

Ingen av de seks mistet synet, men en av dem, som NRK har vært i kontakt med, var blind på det ene øyet i seks uker på grunn av infeksjonen.

– Hos alle våre pasienter har det heldigvis etter forholdene gått bra. Alle får beholde synet. En pasient har samme syn han hadde før behandlingen, de andre har moderat reduksjon av synet. Men det gjenstår ennå etterbehandling som gjør at vi tror og håper på en ytterligere forbedring hos disse, sier Meberg.

SUS utførte i fjor 5100 slike øyebehandlinger, noe som utgjør cirka 35 om dagen.

– Ved behandlinger der vi stikker medikamenter inn i øyet vil det alltid være en viss risiko for betennelse i etterkant. Store internasjonale studier viser at en promille til en prosent av pasienter som får denne type behandling, vil kunne få en slik betennelse.

– Vet dere grunnen til at de fikk denne betennelsen?

– På generelt grunnlag kan slike infeksjoner stamme fra ulike kilder, men i dette tilfellet antar vi at det oppstod i opptrekksfasen da medikamentet ble overført til injeksjonssprøyten, sier Meberg.

Fylkeslegen går ikke videre

Janne Dahle-Melhus - fylkeslege Rogaland

Janne Dahle-Melhus, fylkeslege i Rogaland.

Foto: Inger Johanne Stenberg / NRK

Også fylkeslege Janne Dahle-Melhus i Rogaland ser alvorlig på hendelsen, men hun og Helsetilsynet vil likevel ikke ilegge sykehuset straff på grunn av hendelsen.

– Vi ser at de har tatt veldig grundig tak i denne hendelsen. De har gjennomgått prosedyrene, og de har gjort en del konkrete endringer på måten de håndterer disse prosedyrene på, sier Dahle-Melhus.

Før var det de ansatte ved øyeavdelingen som klargjorde sprøytene med medisinen. På grunn av denne hendelsen, er det nå apoteket som får dette ansvaret.

Ved Oslo universitetssjukehus har de gjort på denne måten i flere år.

– De gjør det i en spesiell kuvøse-lignende sak de kaller en isolater. Der trekkes medikamentet opp og doseres, sier overlege Meberg.