Normal

Satser på økt kjøttproduksjon i Rogaland

Mangel på norsk storfekjøtt gjør at åtte tusen tonn kan bli importert i år. Derfor skal Rogalandsbøndene få hjelp til å drive lønnsom kjøttproduksjon.

Mangel på norsk storfekjøtt gjør at åtte tusen tonn kan bli importert i år. Nå skal Rogalands-bøndnene få hjelp til å drive en lønnsom kjøttproduksjon.

VIDEO: Anders Braut Ueland er melkebonde på Vigrestad, og utvider nå driften med 40 dyr til kjøttproduksjon. Foto: Tom Edvindsen og Kristoffer Møllevik/NRK

Georg Fredrik Ueland, produsentkontakt i Primagruppen.

Georg Fredrik Ueland i Primagruppen håper på å redusere import av storfekjøtt fra utlandet.

Foto: Kristoffer Møllevik / NRK

– Vi har kontroll på hva vi har fôret dyrene med, og har egne krav til dette. Vi vet at dyrene har det godt, sier Georg Fredrik Ueland, produsentkontakt i Primagruppen.

Sammen med Fylkesmannen i Rogaland, fylkeskommunen og Innovasjon Norge skal slakteriene i regionen satse på kjøttproduksjon for å redusere import av storfekjøtt gjennom prosjektet «Storfesatsinga i Rogaland».

Tall fra Nortura viser at mangelen på storfekjøtt i Norge er på rundt åtte tusen tonn i år. Det som mangler blir importert fra utlandet.

– Det er mye bra kjøtt i utlandet også, men det er gildt selv å kunne produsere kjøttet og ta vare på den gode kvaliteten, sier Ueland.

Øker årsinntekten

Totalt er 1,4 millioner satt av til gratis rådgivning, fram til og med 2016, for bønder som ønsker å drive lønnsom kjøttproduksjon. Vigrestad-bonden Anders Braut Ueland er blant bøndene som har kastet seg med på laget.

– Når jeg nå begynner med kjøttproduksjon vil jeg sitte igjen med mellom 150.000 og 200.000 kroner ekstra i året. For meg er det hovedmotivasjonen, sier bonden.

Han driver i dag med tradisjonell melkeproduksjon på gården på Vigrestad, men skal nå spe på med dyr som skal fôres opp til slakting. Etter planen skal 40 dyr slaktes i året, noe som vil gi bonden en slakteriinntekt på rundt 750.000 kroner.

Miljøvennlig produksjon

Aart van Zanten Magnussen

Aart van Zanten Magnussen hos Fylkesmannen i Rogaland mener fylket kan by på mange gode beiteområder for storfe.

Foto: Kristoffer Møllevik / NRK

Når Ueland nå utvider driften sin, øker også behovet for kraftfôr – en produksjon som jevnlig kritiseres for å være skadelig for miljøet.

– Alle må ha mat, og skal vi først begynne å kutte noe i forhold til miljøgasser og utslipp er det gjerne ikke i storfeproduksjonen man bør begynne først. Å fôre fram godt norsk kjøtt på norske råvarer mener jeg er miljøvennlig, sier han.

Prosjektansvarlig hos fylkesmannen i Rogaland, Aart van Zanten Magnussen, mener Uelands gårdsbruk er velegnet for kjøttproduksjon.

– Vi har enormt mange gode, flotte beiteressurser rundt omkring, blant annet her. De ressursene må gjerne brukes, særlig til for eksempel storfe, sier Magnussen.