Hopp til innhold

Samferdselsministeren vil ikke svare på når rassikring vil starte: – Ikke godt nok

Nesten en milliard kroner er satt av til å sikre deler av riksvei 13 i Suldal, en av Norges mest rasutsatte veier. Fortsatt vet ingen når planleggingen vil starte: – Dette er noe som må settes i gang så fort som mulig, sier ordføreren.

Arbeidet med å åpne riksveg 13 i Suldal er i gang.

Fredag startet arbeidet med å rydde opp etter raset som gikk torsdag. Veien åpnes tidligst mandag 1. november, ifølge Vegvesenet.

Foto: Thomas Halleland / NRK

Torsdag gikk det et stort ras på riksvei 13 i Suldal.

Av de mange rasene som har gått på denne strekningen, var torsdagens ras et av de største.

Lokalbefolkningen har kjempet for rassikring siden 90-tallet. Fortsatt er det ingen som vet når det vil skje.

I mars satt den forrige regjeringen av nesten en milliard kroner til rassikring av deler av riksvei 13.

Ras i Suldal

Steinblokker på flere tonn blokkerte veien.

Foto: Thomas Halleland / NRK

For pengene skulle det blant annet bygges en fire kilometer lang tunnel, men den daværende regjeringen ville ikke sett dato for når byggingen av tunnelen ville starte.

Det vil heller ikke den nye samferdselsministeren svare konkret på.

Ønsker nasjonal ras- og skredsikringsplan

I en e-post til NRK skriver samferdselsminister, Jon-Ivar Nygård, at rassikring «er noe vi skal jobbe med aktivt i årene som kommer».

Jon-Ivar Nygård, Ordfører Fredrikstad (Ap)

Samferdselsminister, Jon-Ivar Nygård, sier ras- og skredsikring er noe vi vil jobbe med aktivt i årene som kommer.

Foto: Heidi Gomnæs / NRK

Videre skriver han at de i Hurdalsplattformen skal utarbeide en nasjonal gjennomføringsplan for ras- og skredsikring. Dette vil de gjøre sammen med fylkeskommunene.

Denne planen skal gjelde alle riksveier og fylkesveier med høy og middels skredfare.

– Jeg har stor forståelse for at mange som daglig kjører langs rasfarlige strekninger synes det er tøft. Når det går ras, ser vi også hvor farlig det kan være, skriver Nygård i e-posten.

Raset gikk i området som ikke skal bli sikret

Pengene som er satt av til rassikring av riksvei 13 er delt opp i to perioder. 200 millioner kroner i den første seksårsperioden, og 696 millioner i den siste perioden

Men det store raset som gikk torsdag ligger utenfor området som vil bli rassikret. Dette er heller ikke første gang det har gått et ras som ikke ligger i området som skal rassikres.

Her gikk det store raset torsdag.

NRK har forsøkt å få Nygård til å svare konkret på når rassikringen vil starte, og om området som skal rassikres vil bli utvidet, men statsråden har ikke ønsket å svare på dette.

Ordføreren i Suldal kommune, Gerd Helen Bø, er ikke fornøyd med svaret fra samferdselsministeren.

Gerd Helen Bø

Gerd Helen Bø, ordfører i Suldal kommune, syns det er frustrerende at de ikke får noe svar fra departementet.

Foto: Thomas Ystrøm / NRK

– Det er frustrerende. Det betyr egentlig at vi trenger å gå enda hardere ut mot departementet, og ha god kontakt med rogalandsbenken på Stortinget, slik at det blir et større press for å få det gjort, sier hun.

Selv om Bø er glad for at det skal komme en nasjonal gjennomføringsplan for ras- og skredsikring, så er det skuffende at de ikke får noen svar på når man kan starte sikringen av riksvei 13

– I dette tilfellet så er ikke det godt nok. Dette er noe som må settes i gang så fort som mulig, og det må legges planer for å sikre resten av strekningen, sier Bø.