Samarbeider for å få oljearbeideren i jobb

Leverandørindustrien ønsker å holde på arbeidsressursene i oljebransjen i nedgangstidene. I dag starter et unikt samarbeid blant alle tillitsvalgte i bransjen – for å hjelpe folk i arbeid.

Ivar Aasen på Utsirahøyden i Nordsjøen

Mange tusen oljearbeidere er permittert eller har mista jobben i oljebransjen. Nå ønsker leverandørindustrien å samarbeide på tvers av bedrifter for å hjelpe folk tilbake i jobb.

Foto: Håkon Mosvold Larsen / NTB Scanpix

Målet er at selskaper som har tapt kontrakter i Nordsjøen, skal kunne overføre arbeidskraft til de som har vunnet kontrakter.

– Dette kan for eksempel gjelde folk som har jobba i Aker og Bilfinger. Vi skal diskutere om disse folka kan få muligheter i kontraktsvinnere, som for eksempel Wood Group og Apply, forteller distriktssekretær i Fellesforbundet i Rogaland, Morten Larsen.

Mange i oljebransjen setter sin lit til arbeidet med Johan Sverdrup-feltet. Her vil det være behov for arbeidskraft.

Morten Larsen

Morten Larsen, distriktssekretær i Fellesforbundet i Rogaland.

Foto: Ole Andreas Bø / NRK

– Det er viktig for oss å få den norske fagarbeideren sysselsatt, sier Larsen.

Vil sikre norsk kompetanse

Det aller første samarbeidsmøtet avholdes i Oslo i dag.

– Vi håper at vi får en god start, og at dette bærer frukter. Dette kan bety mye for mange tusen arbeidere, og derfor er arbeidet svært viktig, sier Larsen.

Distriktssekretæren håper at samarbeidet kan føre til at mange som i dag er ledige, får arbeid.

– Dette gjør vi for å sikre de gode arbeidsressursene i bransjen, poengterer han.

NRK meldte tidligere i dag at Nav registrerer at praksisplass er et av de beste verkemidlene for å få langtidsledige ut i jobb igjen.

Hard kamp om jobbene

Jan Hodneland, forhandlingsleder OLF

Jan Hodneland, Norsk Olje og gass.

Foto: Solveig Underbakke Lien / NRK

– Dette er et prisverdig initiativ som jeg i utgangspunktet stiller meg positiv til. Jeg vet ikke hva som eventuelt ligger bak dette samarbeidet, men jeg syns det er flott å ta initiativ for å holde på kompetansen i bransjen, sier direktør for arbeidsliv i Norsk Olje og gass, Jan Hodneland.

Det er færre oljerelaterte jobber på markedet, og Hodneland påpeker at samarbeidet ikke fører til at det blir flere jobber i bransjen.

– Vi ønsker å miste minst mulig kunnskap og kompetanse i bransjen gjennom tidene vi nå går gjennom, sier han.

Inn med det gamle

Å samarbeide mellom bedrifter for å få fagarbeideren i arbeid, har vært utført tidligere.

– Det var helt normalt på 80- og 90-tallet. Rosenberg Verft kunne ta kontakt med Haugesund mekaniske verksted, og hjalp dem. Så kunne det være omvendt også, sier han.

Antall arbeidsledige i landet var i januar 134.000, mot 128.000 i desember og 129.000 i oktober. Antall ledige har steget med 25.000 siden januar i fjor.

– Nå ønsker vi å ta tilbake denne gamle tradisjonen for å få folk i jobb. Jeg håper vi lykkes med arbeidet, sier Larsen.