Rogaland-banker på bunn i etikk-kåring

SR-Bank har landets dårligste retningslinjer på samfunnsansvar, etikk og bærekraft, ifølge fersk undersøkelse. Sandnes Sparebank kommer nest dårligst ut.

Sparebank 1 SR-Bank

Kommunikasjonsdirektør Thor Christian Haugland understreker at SR-Bank har gode retningslinjer på etikk og bærekraft, men at de ikke er gode nok til å formidle at de har det. Her fra SR-Bank sin filial i Stavanger sentrum.

Foto: NRK

Framtiden i våre hender og Forbrukerrådet undersøker hvert år hvordan de største bankene i landet gjør det på samfunnsansvar, etikk og bærekraft.

Ved å ta utgangspunkt i bankenes interne retningslinjer og policy slår undersøkelsen fast at Cultura Bank er best i landet på dette området (se søylediagram), mens rogalandsbankene SR-Bank og Sandnes Sparebank er henholdsvis dårligst og nest dårligst.

SR-Bank skårer særlig dårlig på etikk og bærekraft knyttet til klima og naturvern og biologisk mangfold.

Første steg

Undersøkelsen sier ingenting om bankene faktisk investerer i selskaper som er etisk tvilsomme.

Jorge Jensen, Forbrukerrådet

Jorge Jensen, fagdirektør for finans i Forbrukerrådet.

– Først kartlegger vi hvilke interne retningslinjer og policy bankene har. Det andre steget er å se om de faktisk etterlever retningslinjene de har satt, sier Jorge Jensen, fagdirektør for finans i Forbrukerrådet.

– I Norge har vi en bank- og finanssektor som faktisk satser på etikk og bærekraft. Sånn er det ikke i land vi sammenligner oss med, sier han.

Men SR-Bank får bare resultatet 18 prosent i årets undersøkelse, mot 17 prosent i fjor. I motsetning til SR-Bank har de andre sparebankene gjort store framskritt siden i fjor.

Avviser at dårlige

Ifølge kommunikasjonsdirektør Thor Christian Haugland har SR-Bank gode retningslinjer på etikk og bærekraft, og trekker fram at SR-Bank følger FNs ti prinsipper for bærekraft.

– Men vi bør bli bedre på å synliggjøre det vi gjør, sier han.

Thor Christian Haugland

Thor Christian Haugland, kommunikasjonsdirektør i SR-Bank.

Foto: Erik Waage / NRK

Haugland påpeker at SR-Bank har investert i et selskap som er fremst i verden på å rense ballastvann på skip, for å unngå forurensing av havet.

SR-Bank brukte også store summer på å bevare en sjelden moseart for å rydde plass til det nye hovedkontoret i Stavanger.

– Og hovedkontoret bygges i tre av hensyn til miljøet, sier han.

– Toner dere ned klima-satsing av hensyn til alle olje- og gasskundene deres?

Nei. Det er helt utenkelig for oss å ikke låne penger til oljeselskap som driver etter norsk lov, men selskap som ikke lever opp til FNs bærekraftsmodell eller norsk lovverk, er for oss helt uaktuell som kunde, sier Haugland.

Ifølge kommunikasjonsdirektøren vil SR-Bank fortsatt følge FNs prinsipper.

Skal bli flinkere

Kommunikasjonsdirektør i Sandnes Sparebank, Ingrid O. Fure Schøpp, mener at undersøkelsen er tilpasset banker som opererer i et internasjonalt marked, og påpeker at Sandnes Sparebank er en lokal sparebank uten utenlandske bedriftskunder.

Hun understreker at Sandnes Sparebank har planer om å tydeligere vise sine etiske retningslinjer.

– Vi har selvsagt mål om å skåre bedre til neste år, sier Schøpp.