Hopp til innhold

Varslet Oljefondet flere ganger om omstridt gruveselskap

Oljefondet kjøpte seg opp i det omstridte gruveselskapet Glencore, til tross for flere varsler om både uetisk oppførsel og koblinger til korrupsjon.

Artisanal miners sit outside a cobalt mine-pit in Tulwizembe, Katanga province, Democratic Republic of Congo

RÅVAREHANDEL: Arbeidere ved en av Glencores kobbergruver i Katanga-provinsen i Den demokratiske republikken Kongo i 2015. Glencore verdens største råvarehandelsselskap.

Foto: Kenny Katombe / Reuters

«Paradise Papers»

– Glencore er ett av verdens største gruveselskap. De har en lang historie med ulike former for dårlig og uetisk oppførsel, sier Anja Bakken Riise, leder i Framtiden i våre hender til NRK.

– Bare det siste halvåret har det dukket opp en rekke saker fra Latin-Amerika. En rekke rettsprosesser er på gang der. Knyttet til både brudd på menneskerettigheter, miljøforurensning og vold mot arbeidere.

Anja Bakken Riise

Leder i Framtiden i våre hender Anja Bakken Riise.

Foto: Knut Erik Helle

Søndag avslørte Aftenposten, gjennom de såkalte paradis-dokumentene at Glencore lånte nesten 300 millioner kroner til en korrupsjonsmistenkt diamant-milliardær i DR Kongo gjennom selskaper i skatteparadiser.

Statens pensjonsfond utland, kalt Oljefondet, eier i dag rundt tre prosent av Glencore, en investering verdt 13 milliarder kroner, ifølge avisa. I fondets årsrapport heter det at denne investeringen var fondets nest mest lønnsomme investering etter Shell i fjor.

Gruveselskapet er svært omstridt. De siste årene har selskapet blant annet blitt beskyldt for barnearbeid, skatteunndragelse og brudd på menneskerettighetene for å nevne noe.

– Varsellampene burde blinket

– Her er det en rekke røde flagg og varsellamper som burde ha blinket over lengre tid. Vi er svært overrasket og kritiske til at Oljefondet det siste året har valgt å kjøpe seg opp i dette selskapet. Nå har de en aksjeandel på tre prosent. Det er veldig høyt til å være Oljefondet, mener Riise.

The logo of commodities trader Glencore is pictured in front of the company's headquarters in Baar

Glencores hovedkvarter i Sveits.

Foto: Arnd Wiegmann / Reuters

Både Oljefondet og Etikkrådet har de siste årene fått flere bekymringsmeldinger knyttet til gruveselskapets virksomhet.

Norges Bank kan utelukke selskaper fra Oljefondets investeringer dersom Etikkrådet råder dem til det. Norges Bank bekrefter ovenfor NRK at de ikke har mottatt noen råd fra Etikkrådet knyttet til Glencore.

– Vi klaget inn Glencore til Etikkrådet i Norges Bank allerede i 2012 knyttet til deres gruvedrift i Zambia. Vi ser også at den internasjonale organisasjonen Global Witness klaget inn og varslet Norges Bank i både 2012 og 2014, om Glencore og deres kobling til korrupsjonssaken i DR Kongo, sier Riise.

I 2013 krevde også styret i Caritas at Oljefondet skulle selge seg ut av selskapet.

Oljefondet: – Har ikke kunnet trekke oss ut

– Gjennom de avsløringene som nå har kommet, har det kommet ny informasjon. Vi kan forstå at det da stilles spørsmål ved fondets eierandel. Men vi har ikke anledning til å selge oss ut av så store selskaper uten at Etikkrådet har anbefalt en eksklusjon, sier Thomas Sevang, kommunikasjonssjef i Oljefondet, til NRK.

Ansiktsbilde av Thomas Sevang

Ifølge Thomas Sevang i Oljefondet har Etikkrådet aldri bedt fondet trekke seg ut av Glencore.

Foto: Pressebilde / NBIM

– Har Etikkrådet noen gang anbefalt at dere skal trekke dere ut av Glencore?

– Nei, Etikkrådet har ikke gitt en slik anbefaling, sier Sevang.

Ifølge Sevang vil Oljefondet nå vurdere å sende saken over til Etikkrådet på nytt.

– Når det er så alvorlige anklager og informasjon, er det naturlig å vurdere om det skal sendes over til Etikkrådet for en vurdering, sier han.

Etikkrådet sier til NRK i dag at de som hovedregel ikke kommenterer enkeltsaker og vil ikke svare på om de nå vil vurdere om Oljefondet bør trekke seg ut av Glencore, men skriver i en e-post:

– Den aktuelle saken gjelder korrupsjon, og grov korrupsjon er et av kriteriene som kan danne grunnlag for utelukkelse fra fondet. Det er mange selskaper som hvert år kan knyttes til korrupsjon. Etikkrådet velger ut de mest alvorlige der risikoen for gjentakelse virker størst for nærmere undersøkelse, skriver sekretariatsleder Eli Ane Lund i Etikkrådet til NRK.

Heller ikke finansminister Siv Jensen (Frp) ønsker å kommentere saker knyttet til enkeltselskaper.

– Det vil være opp til Etikkrådet å vurdere enkeltsaker i den sammenhengen, det tilligger ikke meg å gjøre, sier hun.

Glencore har ifølge Bloomberg avvist anklagene om uregelmessigheter knyttet til lånet i DR Kongo.

Finansminister Siv Jensen

Finansminister Siv Jensen (Frp).

Foto: Gorm Kallestad / NTB scanpix

Kastet ut av KLP og Storebrand

Allerede i desember 2015 ble utelukket fra KLPs investeringer. Avgjørelsen ble begrunnet med selskapets oljeleting utenfor kysten av Vest-Sahara. KLP vurderte at aktiviteten utgjorde en uakseptabel risiko for brudd på grunnleggende etiske normer.

– Både KLP og Storebrand har kastet ut Glencore fra sine investeringer pga. etikk- og bærekraftshensyn. Det tyder på at andre norske investorer har merket seg at Glencores oppførsel ikke er forenelig med deres verdigrunnlag. Hvor lang tid skal det gå før oljefondet gjør det samme, spør Riise i Framtiden i våre hender.

AKTUELT NÅ