Nordstjernen er snart på sjøen igjen

Det fredede, gamle hurtigruteskipet, som grunnstøtte for tre uker siden, repareres nå etter originaltegningene fra 1956.

Nordstjernen i dokk

Det fredede, gamle hurtigruteskipet Nordstjernen, som grunnstøtte for tre uker siden, repareres nå etter originaltegningene fra 1956

Foto: Riksantikvaren

– Skadene fra grunnstøtingen er heldigvis avgrenset til den sveisede doble bunnkonstruksjonen og kan derfor utbedres uten å komme i berøring med de originale klinkede konstruksjonene. Nye deler lages etter de gjenfunne originaltegningene fra 1956.

Sitatet er hentet fra hjemmesiden til Riksantikvaren. Nordstjernen er fredet og Riksantikvaren har vært på befaring i Ølen der skipet nå repareres

Nordstjernen på grunn

Nordstjernen grunnstøtte på vei hjem fra Polen i Karmsundet 11. november.

Foto: KRISTIAN EIDESVIK

Det var om kvelden 11. november Nordstjernen gikk på grunn i Karmsundet vest for Haugesund. De tretti som var om bord den kvelden gikk det godt med, men skipet fikk store skader.

Skroget ble kraftig opprevet i bunnen etter sammenstøtet med skjæret det sto fast på.

– Skadene er heldigvis avgrenset

Nå repareres Nordstjernen i dokk hos Wetcon i Ølensvåg. Skipet har stor historisk verdi, og Riksantikvaren følger utbedringen med argusøyne.

Skader på Nordstjernen

Nordstjernen fikk store skader på skroget da den grunnstøtte i Karmsundet. Nå repareres skroget etter originaltegningene fra 1956.

Foto: Riksantivaren

– Skadene er heldigvis avgrenset, og utbedringen av bunnskadene er ventet ferdig i januar, meldes det på Riksantikvarens hjemmeside.

Les også: Nordstjernen tar inn vann

Nordstjernen ble bygget for Det Bergenske Dampskipsselskap i 1956 og gikk i hurtigruten i hele 57 år, lenger enn noe annet skip i hurtigrutens historie.

De originale tegningene som Nordstjernen ble bygget etter ble for ikke lenge siden gjenfunnet i arkivene til hurtigruten. Deler av dette materialet har trolig ikke vært åpnet siden skipet hørte hjemme i Bergen.

Redning av Nordstjernen

Redning av Nordstjernen

– Skipet er imponerende god stand

─ Det siste året har «Nordstjernen» gjennomgått en svært grundig og omfattende restaureringsprosess, og skipet er nå i imponerende god stand både teknisk og visuelt, sier seksjonssjef Alexander Ytteborg hos Riksantikvaren.

Nordstjernen drives nå av Indre Nordhordland dampbåtlag. Det var på vei hjem fra restaureringsarbeid ved et verft i Polen da det grunnstøtte i Karmsundet.

– Det er grunn til å berømme eier, som selv etter denne triste opplevelsen går løs på oppgaven med like stor energi som før, sier Ytteborg.