600 skip har grunnstøtt på fem år

Mer enn 100 skip har gått på grunn hvert år de siste fem årene. Det gjør Sjøfartsdirektoratet bekymret.

Hurtigruteskipet Nordstjernen på grunn

Det tidligere hurtigruteskipet «Nordstjernen» gikk på grunn i Karmsundet utenfor Haugesund mandag kveld sist uke. Det er ikke mistanke om at mannskapet hadde promille, men alkohol er en ingrediens i flere andre grunnstøtinger, ifølge Sjøfartsdirektoratet.

Foto: Hans C Fromholtz Bach / Redningsselskapet

– Det er alvorlig. Når en båt går på land, kan det få alvorlige konsekvenser. Liv kan gå tapt, og det kan bli forurensning. Tallet er høyt, og rederiene må gjøre en innsats for å få det ne, sier sjøfartsdirektør Olav Akselsen.

Olav Akselsen

Olav Akselsen.

Foto: Arne Gunnar Olsen / NRK

Sist uke grunnstøtte det tidligere hurtigruteskipet «Nordstjernen» utenfor Haugesund. Og tilfellet er ikke enkeltstående. To dager etter «Nordstjernen» gikk et oppdrettsfartøy på grunn i Kvinnherad, mens et lasteskip grunnstøtte vest for Florø uken før.

De siste fem årene har det vært mer enn 600 grunnstøtinger i Norge.

– Jeg tror nok at alle som har opplevd dette, blir sjokkert over hvor alvorlig en slik hendelse kan være. Det bør være en vekker. En tar kanskje for gitt at det ikke skjer, og dermed tar en ikke nok forholdsregler, sier Akselsen.

Alkohol en gjenganger

Det er, ifølge politiet, ikke mistanke om promille i grunnstøtingen utenfor Haugesund sist uke. I flere andre grunnstøtinger har det vært alkohol inne i bildet. Det liker Akselsen dårlig.

– Det er selvsagt helt uakseptabelt. Det er regler for slikt, og de skal en forholde seg til. Det er helt uholdbart at en fører båt med promille, med de konsekvensene det kan få. Både for dem om bord, men også for omgivelsene, sier sjøfartsdirektøren.

Mener rederiene tar sikkerhet på alvor

Også rederne tar den dystre statistikken alvorlig. Sekretær i rederforeningen i Haugesund, Solveig Røkenes, sier sikkerhet og holdninger er viktig for dem.

– Enhver ulykke er beklagelig, også sett fra rederienes side. Rederiene jobber kontinuerlig for å unngå ulykker. De ønsker at besetningen skal ha gode holdninger og god kompetanse i arbeidet de skal utføre, sier hun, som likevel mener det er umulig å unngå grunnstøtinger helt.

– Umulig å unngå menneskelig svikt

– 600 er 600 for mange. Menneskelig svikt må en nok alltid regne med at skjer i enhver arbeidssituasjon, men en må legge til rette for at det ikke skal skje. Det tror jeg rederiene gjør, mener hun.

Akselsen i Sjøfartsdirektoratet mener følgende sjekkliste kan sjekkes litt oftere før skip legger ut.

– God forberedelse, nøye planlegging, uthvilt personell om bord og godt kjente seilingsledere, sier han.